Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

Den 10 juni 2020 anordnade Foodhills, Innovation Skåne, Livsmedelsakademin och LRF Trädgård seminariet ‘Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?‘ Seminariet är en del i projektet Samverkan för nya affärsmodeller och innovationer i en cirkulär bioekonomi  som finansieras av Jordbruksverket och Europeiska fonden för landsbygdsutveckling. Se hela seminariet i filmen eller delar av den i agendan nedan.

 

Agenda

 0:56 Cecilia Mark-Herbert, Universitetslektor vid Institutionen för skogsekonomi, SLU

17:30 Mikael Furu och Erik Larsson, Konsult, Macklean

39:12 Dan Jacobson, VD, Urban Deli

57:15 Bengt Persson, Styrelseordförande, Foodhills

1:13:45 Per-Anders Langendahl, Universitetslektor vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap på landsbygden, SLU

1:26:09 Gruppdiskussion

‘Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi’ är den andra av tre seminarier kring cirkulär bioekonom. Det första seminariet, Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?, går att se i efterhand. Det tredje och sista seminariet som kommer att arrangeras i höst är Innovation och inspirerande exempel.

Author:

Elida Cimic

Categorized:

Tagged with:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance