Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

Take part of Materials Business Center and Packbridge webinar on tomorrow’s packaging materials
2020-04-21.

Agenda:

0:05 INTRODUCTION – Carl Malm, Marie Malmberg Lavsen & Yasemin Arhan Modéer from Materials Business Center, Packbridge and Altitude Meetings

13:44 HOW TO: LCA – Katrin Molina-Besch, Associate senior lecturer, Lund University

50:21 HOW TO: CHOOSE – Peter Edberg, Innovation advisor, Paper Province and 1:06:34 Dag Tryggö, Business Development, Seelution

1:20:30 HOW TO: TRACE (blockchain) – Patrik Ekdahl, Manager Platform Security Research, Ericsson

1:48:15 HOW TO: REUSE- Carl-Ludvig Svensson, Industrial designer focusing on materials and alternative areas of use

2:00:16 HOW TO: REUSE- Oscar Hugoson, Executive Vice President, Scanfill

2:18:31 Q&A Session

Author:

Elida Cimic

Tagged with:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance