Innovation Skåne

Livesändning av konferensen “Hur arbetar en ”sann Region” med innovation?”

2019-10-01 | Innovation expertise

Innovation Skåne sänder live och välkomnar till en konferens där de regioner som sedan tidigare haft ett regionalt utvecklingsuppdrag delar med sig av sina erfarenheter till de landsting som nu har blivit regioner.

Ta chansen och bli inspirerad och utbyt kunskaper för att skapa innovationsförmåga för hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget.

När? 3 oktober 2019, kl. 8.30-15.00
Var? Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 4, Lund

SÄNDER LIVE

Konferensen kommer att sändas live via Innovation Skånes Youtube-kanal. Se sändningen:

OM KONFERENSEN

Sedan januari i år finns inte längre några landsting och alla landets regioner har ansvar för att arbeta med innovation i olika perspektiv. Målet med dagen är att inspirera och utbyta kunskaper mellan nybildade och äldre regioner med fokus på hur det är möjligt att arbeta med innovationer inom ramen för det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget. Till exempel hur regioner kan arbeta med innovationsuppdraget genom samverkan mellan verksamheter, inköpsorganisationer och näringslivsaktörer för att nyttja innovationskraften i vården för en hållbar tillväxt.

AGENDA

9.00 Välkomna, Innovation Skåne

9.10 Innovation Skåne – det regionala innovationsbolaget med det duala uppdraget, Joakim Nelson vd, Innovation Skåne

9.20 Exempel på en Regional Utvecklingsstrategi, Daniel Kronmann, Regional Utveckling, Region Skåne

9.40 Innovation i hälso- och sjukvården – samverkan med/för drygt 100 000 medarbetare, Innovationsledning från regioner, bl.a. VGR, Region Stockholm och Region Skåne

10.00 Innovationslednings erbjudande till vården, Innovation Skåne

10.20 Innovationsupphandling, Innovation Skåne och Region Skåne

Kaffe

11.00 Systeminnovation och ledarskap, Innovation Skåne

11.20 Samverkan mellan offentlig aktör och näringsliv, Region Västerbotten

11.40 Tillväxtperspektivet process och metodik, HealthTech Nordic

Lunch

13.00 PANEL: Samverkan kring förmiddagens ämne, samverkan, problematisering med mera

14.00 Inspirationsföreläsning, Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova

15.00 Slut

Konferensen arrangeras av Innovation Skåne, Region Skånes innovationsbolag, som har många års erfarenhet av att arbeta med innovation i offentliga organisationer. Region Skåne har varit en region och arbetat med innovationer inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget sedan 1999.