Innovation Skåne

INNOVATION FÖR FRAMTIDENS VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH REGIONAL TILLVÄXT

Innovation Skåne är det regionala innovationsbolaget. Vi erbjuder innovationsledning och stöd till Region Skånes verksamheter och medarbetare, driver tillväxtprojekt i branscher där Skåne har stark förmåga och det finns en internationell tillväxtpotential samt hjälper entreprenörer och uppstartsbolag i Skåne med affärsrådgivning.

Vårt mål är att bidra till framtidens välfärdstjänster och regional tillväxt – genom innovation. Tillsammans med Region Skånes verksamheter, näringslivet och andra aktörer, identifierar och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som stärker regionens innovationskraft.

Kontakta oss

Senaste nyheterna

Mobilitet på Tvärs – start för nytt projekt

Mobilitet på Tvärs är namnet på det nya Interreg-projekt som under kommande 2,5 år ska utveckla och testa hållbara mobilitetslösningar på tvärs av geografier, transportslag och landsgränser. Hållbar mobilitet är en nödvändighet, som säkerställer en geografiskt sammanhängande…

Ny tjänst för kombinerat hållbart resande testas och utvecklas i Skåne

En ny öppen tjänst för kombinerat resande med hållbara transportslag ska utvecklas och testas i Skåne. Tjänsten ska göra det lättare för resenärer att kombinera flera olika hållbara transportslag, jämfört med att resa med egen bil. –…

Nytt jobb: Innovationsledare med projektledarroll inom livsmedel

Innovation Skåne söker innovationsledare med projektledarroll inom livsmedel.  Brinner du för livsmedel, innovation och entreprenörskap kan denna tjänst vara något för dig. Projektet kommer stötta små och medelstora bolag inom livsmedelssektorn att utveckla produkter, processer och koncept…

Kommande event

Din innovationsguide