Innovation Skåne

ADDvise utvecklar en ny medtech-produkt i samarbete med Innovation Skåne

2016-02-09 | Idéer från anställda i Region Skåne

ADDvise dotterbolag IM-Medico har inlett ett samarbete med Innovation Skåne för att ta fram en ny engångsprodukt inom urologi. Initiativet till produkten kommer från ett identifierat behov inom sjukvården. Enbart i Sverige uppskattas försäljningen uppgå till cirka 2 miljoner produkter per år.

Produkten är ny på marknaden och vänder sig till ett stort antal vårdenheter främst i Sverige men även med rätten att marknadsföras globalt. Inom Sverige är den primära marknaden slutenvården, hemsjukvården och olika typer av vårdboenden. Produkten är användarvänlig och genererar synergieffekter då den underlättar för såväl patient som vårdpersonal.

Framtagning av prototypen är i slutfasen och kommer inom kort att testas i vårdmiljö inom Region Skåne. Ambitionen är att produkten skall lanseras på marknaden under 2016.

-Vi är glada att den nytänkande lösningen är intressant för en aktör som IM-Medico som är etablerad inom produktområdet. Lösningen som växt fram i Region Skåne utifrån ett behov kan därmed nå marknaden och komma till nytta, säger Jonas Gallon, vice vd Innovation Skåne.

Läs hela pressmeddelandet på di.se