Innovation Skåne

Aerospace, energi och den kreativa näringen möts om utmaningar i vården

2019-05-11 | Innovationsmotor

 

Nästan 40 företag från aerospace-, energi- och designindustrin i Europa samlas i Malmö 14-15 maj för att diskutera innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården. De har valts ut av det europeiska projektet Cross4Health med syfte att samarbeta mellan sektorer för att utveckla morgondagens lösningar på hälso- och sjukvårdens utmaningar.

Fyra av företagen kommer från Skåne.

  • Kreativitetsbanken arbetar med virtuella verktyg för att inspirera och motivera personer med rörelsebegränsningar och eller funktionsvariation.
  • Protetiko utvecklar digitala verktyg för att underlätta logistik och beställningar i tandvården.
  • First & Ten arbetar med pedagogiska verktyg för att inspirera barn och unga till aktivitet.
  • Frogsong Studios är spelutvecklare med projekt som syftar till att motivera och stödja patienters rehabilitering i hemmet.

– Projektet Cross4Health ger både ett finansiellt värde för företagen och en chans att utveckla spännande lösningar tillsammans med parter från andra industrier och länder. Det ska bli spännande att följa våra skånska företag och utvecklingen av de nya lösningarna under projektet, säger Magnus Wallengren, projektledare för Cross4Health Sverige, på Innovation Skåne.

Cross4Health är ett tvärsektoriellt utvecklingsprojekt inom aerospace, ICT, kreativ sektor, energi och Life Science för att skapa innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården. Ansökande projekt har bildats i samarbete mellan två företag som tillsammans beskrivit en lösning på specifika utmaningar, vilka tagits fram i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal. De projekt som valts ut ingår nu i Cross4Health’s nio månader långa accelerationsprogram, och erhåller 55 000 euro per företag i form av finansiellt och annat stöd.

Innovation Skåne är projektledare för Cross4Health i Sverige.

Mötet hålls på Malmö Live. 

  • 14 maj 13:30–18:30
  • 15 maj 09:00–18:30

Representanter för medier är välkomna att delta. 

För mer information, kontakta
Magnus Wallengren
076 610 22 42
magnus.wallengren@innovationskane.com