Innovation Skåne

Anders Norman ny ordförande i Innovation Skånes styrelse

2018-07-05 | Innovationsmotor

Anders Norman, tidigare vd för Almi Skåne, har valts till ny styrelseordförande för det regionala innovationsbolaget Innovation Skåne. Charlotta Johnsson, vicerektor för samverkan och innovation på LTH, har valts till ny styrelseledamot.

Anders Norman har en bakgrund som vd på Almi Företagspartner Skåne, och var dessförinnan verksam i näringslivet med chefspositioner i bank- och finanssektorn. Under åren 2009-2012 var Anders styrelseledamot i Teknopol, ett av tre bolag som gick samman för att bilda Innovation Skåne.

­– Jag har följt Innovation Skåne på nära håll och sett hur bolaget utvecklats och stärkt sin position vad gäller att bedriva innovationsarbete både i näringslivet och i offentlig sektor. Jag ser mycket fram emot att ta över ordförandeskapet i Innovation Skåne och hoppas kunna bidra till fortsatt förankring i hela regionen, säger Anders Norman.

Charlotta Johnsson blir ny styrelseledamot, idag är Charlotta vicerektor för samverkan och innovation på LTH samt professor i reglerteknik vid LTH, Lunds universitet. Charlotta har även samarbetat med UC Berkeley kring innovation och entreprenörskap.

– Jag ser fram emot samarbetet med Anders Norman som ny ordförande och Charlotta Johnson som ny styrelseledamot. De har tillsammans värdefull erfarenhet från näringsliv, akademi och det offentliga som speglar bredden av vår verksamhet och ytterligare stärker vår mission att genom innovation bidra till samhällsnytta i form av regional tillväxt och välfärdstjänster, säger Joakim Nelson, vd på Innovation Skåne.


Anders Norman, styrelseordförande Innovation Skåne


Charlotta Johnsson, styrelseledamot Innovation Skåne