Innovation Skåne

Innovativa anställda i Region Skåne

Är du anställd i Region Skåne och har en idé om en produkt eller tjänst som skulle kunna förbättra hälso- och sjukvården, i Skåne eller på andra platser i världen? Oavsett storleken på din idé, skicka in den till oss!

Om vi bedömer att din idé är ny, skulle göra nytta, lösa ett generellt problem och har kommersiell potential, utvecklar vi den internt mot en ny produkt eller tjänst för den öppna marknaden där ett företag agerar som licenstagare till projektet. Efterhand som vi passerar olika delmål utbetalas ekonomisk ersättning till dig. Vi har väl beprövade metoder, kontakter och möjligheter att säkra idén immaterialrättsligt och utveckla den vidare. Vi hoppas att du kan och vill vara med som en i teamet på denna resa. Läs mer om hur vi arbetar med din idé. Du kan också hitta svar på vanliga frågor här.

Skicka in din idé här

Vill du utveckla din idé på egen hand? Kontakta oss för att få hjälp att söka fribrev som ger dig formell rätt till idén. Ett fribrev behövs exempelvis om det skulle råda tvivel kring om det är du eller Region Skåne som äger rättigheterna. Fribrevet godkännes och undertecknas av regiondirektören. Läs mer om fribrev här.

Vi besöker gärna din arbetsplats för att berätta hur du och dina kollegor kan ta hjälp av Innovation Skåne för att förverkliga en idé. Kontakta oss för att boka ett möte, du hittar våra kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Om du är intresserad av att starta en egen klinik så läs mer om entreprenörskap i vård och omsorg här.

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare mot nya produkter. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkterna. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Är ditt företag en möjlig partner för något av våra aktuella projekt?

Lösningar som söker kommersiella partners

I siffror

65

Projekt under utveckling just nu

40

Licensavtal med kommersiella företag hittills

Några idéer som blev verklighet

Från idé till färdig produkt – Hedda Support Table

Hedda Support Table® – portabel avlastningsyta för diverse operationsbord och britsar. Vid insättning av till exempel perifer venkateter använder vårdpersonal ett sprutfat för att samla det material som ska användas. Ofta saknas en lämplig avlastningsyta för sprutfatet,…

Från idé till prototyp – automatisk reglering av höjdskillnad

En ny lösning som hjälper både patienter och vårdpersonal. Patienter som har opererats i hjärnan, exempelvis efter skallskada eller neurokirurgiskt ingrepp, förses oftast med en intrakraniell tryckmätare och ett dränage av likvor. Tryckmätaren mäter trycket inuti patientens…

Säkerhetshängaren som skapar tryggare miljöer

Arbetsgivarens önskan om en säkrare gardinhängare gav Torbjörn Britz idéen till en ny produkt som bland annat kan minska antalet suicider genom strangulering i psykiatrin. Torbjörn Britz arbetar idag som katastrofkoordinator och informationssäkerhetsansvarig för förvaltningen Skånevård Sund….

Koppen som förenklar vid titthålsoperationer

Bättre bildkvalitet och enklare och snabbare att använda. Fördelarna med den nya sterila vitbalanseringskoppen är många. – Jag tog kontakt med Innovation Skåne, som tillsammans med mig och ett annat företag har tagit fram en engångsprodukt som…

Diktatmattan som ger varierad arbetsställning

En diktatmatta, inspirerad av de elektroniska dansmattorna, ger möjlighet till en varierad arbetsställning under arbetsdagen.  – Det är ett dynamiskt arbetsredskap. Jag kan stå på den, jag kan skriva mina diktat som åkarna dikterat. Samtidigt så är…

Lakanet som förenklar patientlyft

En enkel och genial idé som underlättar vården för både patienter och vårdpersonal. – Idén är genial och underlättar för alla i operationssalen. Den underlättar för vårdpersonalen och den underlättar för patienten. Dessutom tillför den helt nya…

Enklare upptäcka alkoholmissbruk

Kunskap om patienters hälsa över tid kan ge bättre vård. Därför har Anders Andersson och Anders Isaksson i samarbete med Innovation Skåne utvecklat en ny idé för att identifiera alkoholmissbruk över tid. Möjligheterna har funnits innan, men…

Hållbart reseintyg för diabetiker

Upprepade utskrifter kan ge upphov till nya innovationer. Diabetessjuksköterskan Josefine Bjärnlycke tyckte att intygen som personer med diabetes behöver ha vid utlandsresa för att styrka att de har insulin och hjälpmedel med sig borde vara smartare. Tillsammans…

Kontakta mig för mer information