Innovation Skåne

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare inom hälso- och sjukvård mot nya produkter. För projekt som är redo för slututveckling och kommersialisering söker vi partners.

I arbetet med regionanställdas idéer verifierar Innovation Skåne det underliggande behovet, undersöker marknaden, kan ta fram prototyper och söka patent. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkten. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Även efter överlämningen till en kommersiell partner bistår Innovation Skåne bland annat med kontakter till behovsägare och vårdavdelningar för utprovning av till exempel förfinade prototyper.

Läs mer om vår arbetsprocess och exempel på produkter vi utvecklat.

Aktuella projekt

Nedan listas projekt för vilka Innovation Skåne just nu söker en kommersiell partner för slututveckling och kommersialisering, klicka på respektive rubrik för mer information.

Är ditt företag en möjlig partner? Välkommen att kontakta Innovation Skånes Anders Östergren på e-post anders.ostergren@innovationskane.com eller telefon 0705 469 479.

Praktiskt visir vid optiska undersökningar av patient

Behovet

Under rådande pandemi har behovet av visir blivit påtagligt för att minimera överföring av smittämne mellan personer som befinner sig fysiskt nära varandra. I flera olika sjukvårdssituationer, där vårdpersonal undersöker en patient, används optiska instrument vars optimala funktion är beroende av en samtidig kontakt mellan den undersökande personen och patienten. Dagens standardvisir medger inte optimal undersökning där optiska instrument utnyttjas.

Lösningen

Vi har tagit fram bättre anpassade visir som tillåter optimal undersökning av patienter med hjälp av optiska instrument, med bibehållen säkerhet avseende smittspridning.

Status

Det nya funktionella visiret befinner sig på prototypstadium i utvecklingen mot en färdig produkt. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

Vertikalt lyft- och stackningsbart provrörsställ

Behovet

Inom medicinsk och kemisk laboratorieverksamhet hanteras ett mycket stort antal provrör. Idag finns det inget stackningsbart provrörsställ som medger att en stack av ett flertal provrörsställ kan lyftas vertikalt i sin helhet utan att dessa fästes vid varandra genom en separat mekanism. Detta trots att det finns ett stort behov av just detta vid t.ex. förvaring av prover.

Lösningen

Vi har tagit fram en ny, innovativ, enkel, praktisk och patentsökt lösning på ovanstående problem. Denna tekniska lösning medger produktion av motsvarande provrörsställ till en kostnad som är jämförbar med nuvarande stackningsbara provrörsställ utan denna funktion.

Status 

Vi söker nu en partner med erfarenhet samt med försäljning och produktionsmöjlighet inom labmaterielbranschen.

Kontakta mig för mer information