Innovation Skåne

Bästa idé i Region Skåne är korad

2016-06-02 | Idéer från anställda i Region Skåne

Paul Ipsen och Thorleif Strand från Hässleholms sjukhus tog tillsammans med Per Flink från Skånes universitetssjukhus hem segern i Innovation Skånes idétävling om bästa idé om ny produkt med idén om en gipsortos som går att öppna och återförsluta, kallad Zippercast.

Motivering till det vinnande bidraget: För en nytänkande idé och enkel lösning på ett verkligt och vanligt problem. Idén har stor potential att utvecklas till en ny produkt som når fram till marknaden och som därmed kan förbättra vården för patienterna och underlätta vårdpersonalens arbete. 

Alla anställda i Region Skåne har haft möjlighet att delta i tävlingen med idéer som växt fram i deras arbetsvardag. Förutom bästa idé så har mest innovativa avdelning i Region Skåne utsetts till den enhet som genererat flest idéer under året. I år gick flest-idéer-priset till Ortopediska kliniken, avdelning 1 på Skånes universitetssjukhus i Malmö som lämnat in sju idéer till Innovation Skåne under 2015!

Paul Ipsen, ortopedtekniker på Hässleholms sjukhus, representerade vinnarna och var på plats under Skåne Innovation Day för att ta emot priset – 15 000 kr och såklart, äran. Priset delades ut av Anders Dellson, vd Innovation Skåne.

Vad betyder det att vinna?

”Vårt mål är att bidra till att göra vården än bättre för patienterna och dessutom till en lägre kostnad än det som görs idag. Att vinna det här priset är en bekräftelse på att vi kan bidra till det och en uppmuntran om att vara innovativ som medarbetare i Region Skåne. Vi är mycket glada och stolta!”

Vad är Zippercast?

”Zippercast är ett individuellt utformad gipsortos som går att öppna och återförsluta med hjälp av en ingipsad dragkedja. Gipsortosen är tänkt att kunna användas för att gipsa finger, hand underarm, underben och lår till ankel.”

Hur bidrar idén till att förbättra vården för patienterna och underlätta er och era kollegors arbetsvardag?

”Idag klipper vi upp gips för att exempelvis kontrollera och rengöra sår för att sedan gipsa om patienten igen, med Zippercast kan vi enklare göra det då gipsortosen kan öppnas och återförslutas. Att ortosen är enkel att ta av och sätta på bidrar inte minst till att patienten i vissa fall kan komma igång med rehabilitering snabbare, vilket kan minska tiden med gips och eventuellt även minska sjukskrivningstiden för patienten. Dessutom håller vi leden i samma vinkel genom att använda samma gipsortos.

För vården innebär idén lägre materialkostnader och kortare besökstider då en omgipsning kan ta upp till en timme men att sätta på ortosen med dragkedja tar någon minut.”

Hur kom ni på idén?

”Idén om Zippercast tog sin början när jag klippte upp ett gips på en patient. Tanken slog mig hur smidigt det hade varit om det hade funnits ett gips med dragkedja som gjorde det möjligt att se efter ett sår och därefter knäppa igen gipset igen istället för att gipsa om. Jag kunde inte släppa tanken så jag cyklade ner på stan och köpte några dragkedjor i en symaskinsaffär. Sonen fick sen ställa upp som testperson för det nya gipset. Jag var något på spåret! Dagen efter testade jag idén med mina kollegor Thorleif och Per som sedan dess har varit en stor resurs i att förfina idén.”

Vad händer nu?

”Vi har fått snabb och bra hjälp från Innovation Skåne som bland annat har hjälpt till att söka patent för idén. Nu söker vi tillsammans med Innovation Skåne en aktör på marknaden som är intresserade av att tillverka och marknadsföra Zippercast. Målet är att idén ska bli tillgänglig för fler och att det blir standard inom gipsteknik att använda.”

 

26828413333_3b8b8751fa_o (1)

Paul Ipsen, en av vinnarna i Innovation Skånes idétävling för medarbetare i Region Skåne. Fotograf: Bengt Flemark