Innovation Skåne

Bioextrax: Nu skalar vi upp produktionen och nyanställer

Materials Business Center matchar industrins och offentlig sektors materialbehov med innovativa lösningar från regionala uppstartsbolag och forskare. Idag arbetar projektet aktivt med 30 ’case’ inom till exempel energi, vatten, miljö eller hälsa. Ett av uppstartsbolagen är Bioextrax som producerar den miljövänliga bioplasten PHA.

Bioextrax har utvecklat en unik metod för att bryta ner proteinrika material. En av slutprodukterna är den biobaserade och biologiskt nedbrytbara plasten PHA som ersätter fossilbaserade plaster, som till exempel de kritiserade mikroplasterna i kosmetika.

Edvard Hall är vd på Bioextrax och han har presenterat den nya den miljövänliga bioplasten PHA bland annat på Materials Business Centers Innovation Summits:

– Att medverka i Materials Business Center har varit oerhört värdefullt för vårt företag. Genom olika aktiviteter såsom Innovation Summits, där uppstartsbolag presenterar sina lösningar för industrin, har vi blivit matchade med potentiella kunder. Till exempel fick vi kontakt med ett globalt kosmetikabolag och ett större bolag inom förpackningsindustrin, som senare lett till konkreta samarbeten, säger Edvard Hall.

Utmaning i att skala upp produktionen

Det finns stor efterfrågan på biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster, men ännu finns inte produkter på marknaden som har samma låga produktionskostnad som fossilbaserade plaster. Enligt Edvard Hall har just Bioextrax produkt potential att nå den eftertraktade låga produktionskostnaden.

– Tack vare kontakterna vi fått via Materials Business Center fick vi vår första kund, vilket var den marknadsvalidering vi behövde för att lyckas med vår första investeringsrunda. I och med investeringen har vi kunnat påbörja expansionsfasen, nu skalar vi upp vår produktion och nyanställer, säger Edvard Hall. Marknaden för PHA som vi ser det är enorm – vår målsättning är att bli världsledande inom biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster.

Under de snart tre år som projektet Materials Business Center drivits, har sammanlagt har 60 bolag presenterat sina utmaningar och nya lösningar på Innovation Summits. Flera av företagen har också fått stöd i form av allt från materialexpertis, branschspecifik affärsrådgivning eller tillgång till analysresurser.

Om du har en materialrelaterad utmaning eller om du är intresserad av att delta, kontakta oss på materialsbusinesscenter.com

Materials Business Center är ett projekt som leds av Innovation Skåne och stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Information

Epostadress:

info@materialsbusinesscenter.com

Tel:

URL:

http://www.bioextrax.com/

Kontaktperson:

"Vår målsättning är att bli världsledande inom biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster"