Innovation Skåne

Från idé till färdig produkt – Hedda Support Table

Hedda Support Table® – portabel avlastningsyta för diverse operationsbord och britsar.

Vid insättning av till exempel perifer venkateter använder vårdpersonal ett sprutfat för att samla det material som ska användas. Ofta saknas en lämplig avlastningsyta för sprutfatet, som därför kan komma att placeras på inventarier eller patient. Detta är varken optimalt för vårdpersonal eller patient och det finns risk att materialet faller på golvet och därmed måste kasseras.

Sophia Westerberg, anestesisjuksköterska Operationsservice Kirurgi, Skånes Universitetssjukhus Malmö, inkom med idén om ett portabelt avlastningsbord. Med stöd från Innovation Skåne utvecklade idégivaren en prototyp som genomgick användartester. I samarbete med det svenska företaget Medical Innovation Design har prototypen vidareutvecklats till en färdig produkt på marknaden – Hedda Support Table®, som kan appliceras på diverse operationsbord och britsar.

Mer information om hur Innovation Skåne jobbar med idéer från Region Skåne-anställda.