Innovation Skåne

Lakanet som förenklar patientlyft

En enkel och genial idé som underlättar vården för både patienter och vårdpersonal.

– Idén är genial och underlättar för alla i operationssalen. Den underlättar för vårdpersonalen och den underlättar för patienten. Dessutom tillför den helt nya egenskaper på operationsbordet. Därför har vi valt att arbeta med Maud Brink och Innovation Skåne för att utveckla idén till säljbar produkt, säger Johan Bongstorp, Nordenchef på läkemedelsföretaget Medline International.

Ett smartare hjälpmedel

Maud Brink har arbetat som anestesisjuksköterska på operationsenheten i Helsingborg och tyckte att det borde finnas ett smartare hjälpmedel för att förflytta patienterna från operationsbord till säng med hjälp av hiss. Mauds idé blev ett lakan som även fungerar som lyftanordning.

De lyftremmar som används för förflyttning av patienter kan vara i vägen under operation då de sticker ut på båda sidorna om operationsbordet. Tempurmadrassen som ska hjälpa till att hålla patienten varm och minska risken för trycksår fungerar inte som den ska när det är remmar emellan. När patienten har flyttats över till sängen ska lyftremmarna tas bort vilket innebär att en nyopererad patient måste vändas, vilket ofta är jobbigt för patienten och tungt för vårdpersonalen.

Används på klinik

Tillsammans med Innovation Skåne vidareutvecklade Maud sitt lakan och det används redan idag vid operation på kliniken i Helsingborg. Lakanet har fått öglor så att det kan användas för att lyfta patienten med hiss från operationsbord till säng.

– Med det nya lakanet kan vi förflytta patienter bekvämt och säkert och underlätta för vårdpersonalen. Då det inte finns några lyftremmar som är i vägen kan tempurmadrassens funktioner nyttjas fullt ut så att trycksår undviks. Dessutom kan lakanet följa med så om patienten behöver lyftas med hiss i ett senare skede så är det enkelt att göra det, säger Maud.

Nu har idégivaren Maud Brink, Innovation Skåne och Medline inlett ett samarbete för att vidareutveckla, marknadsföra och sälja lakanet.

Det är inte rocket science, säger Johan Bongstorp, Nordenchef på Medline. Lakanet är en helt enkelt en riktigt bra idé som vi har kunnat utveckla vidare till en säljbar produkt tillsammans med Maud, Helsingborgs lasarett och Innovation Skåne. Och det har vi gjort på rekordtid, från idé till färdig produkt på sex månader.

Bra samarbete

Vägen till kommersiell produkt har inneburit utveckling av prototyper och fler tester. Lakanet har förfinats, testats igen och färdigställts för produktion som godkänts med CE-märkning. Produkten lever idag upp till alla de krav som ställs för att kunna säljas på den europeiska marknaden. Lakanet är ett bra exempel på hur idéer från medarbetare i Region Skåne utvecklas och kan bidra till att förbättra vården för patienterna och den egna arbetsmiljön.

Maud Brink är nöjd med samarbetet med Innovation Skåne och Medline.

– Samarbetet med Innovation Skånes innovationsrådgivare har fungerat väl, de har varit en bra dragkraft för att få det att hända. Det är otroligt kul och givande att vara del i att förbättra och utveckla vården för patienterna. Genom avtalet med Medline finns det nu möjlighet att lakanet kan komma till nytta på flera arbetsplatser, säger Maud Brink.

Mer information om hur Innovation Skåne jobbar med idéer från Region Skåne-anställda