Innovation Skåne

Mångmiljardmarknad för appen som skapar användarbyggda räkneappar

NeoSupport är företaget bakom Calcapp, appen som gör det enkelt att bygga appar som räknar. Företaget siktar högt och ser en mångmiljardmarknad för sin produkt. Men vägen dit är lång, varför stödet från Innovation Skånes affärsrådgivare varit viktigt. 

– Kalkylark har uppskattningsvis en halv miljard användare och vi tror att marknaden för företagsspecifik programvara, där användarna själva kan skapa programmen utan att ta in dyra konsulter och lägga tid och pengar på att förmedla kraven, är en framtida mångmiljardmarknad, säger David Polbergersom tillsammans med sin far Staffan Polberger grundat företaget NeoSupport.

Lång erfarenhet av app-utveckling

I början av 2000-talet bad David Polbergers far honom att skapa appar till den sjukhusklinik där han arbetade. Bland annat skapade han appen Nutricalc som räknar på näringsintaget till barn som är födda för tidigt och appen Pharmacalc som räknar på läkemedelsintag. Båda apparna används idag i Region Skåne. Calcapp däremot är en annan typ av app, den gör det nämligen möjligt för användare utan programmeringsvana att själva skapa en app som räknar.

– Det finns många användningsområden för appar som räknar. Traditionellt sett löses den typen av problem med kalkylark med hjälp av mjukvara som Microsoft Excel eller Google Sheets. Det finns dock en rad problem med kalkylark, inklusive att användare råkar förstöra formler och dålig användbarhet på mobila enheter. Vår produkt gör det möjligt för vem som helst med kalkylarksvana att skapa räkneappar, för mobila enheter och skrivbordsdatorer, säger David Polberger.

David Polberger and Staffan Polberger meet with Innovation Skånes business advisor Harry Håkansson.

David Polberger and Staffan Polberger meet with Innovation Skånes business advisor Harry Håkansson.

Större vision efter rådgivning

NeoSupport kom i kontakt med Innovation Skåne första gången 2013, ett viktigt steg i företagets utveckling.

– Att våra rådgivare har trott på projektet har betytt mycket. I samband med våra första kontakter med Innovation Skåne skapade vi en bredare, mer ambitiös framtidsvision, delvis för att vi ville framstå som ett mer ambitiöst uppstartsbolag och inte ett livsstilsbolag. Vi har under årens lopp träffat ett antal olika rådgivare, som bidragit med sin specifika kompetens, säger David Polberger.

Kontakterna med Innovation Skåne fortsätter och NeoSupport har en tydlig bild av hur de kommer att behöva stöd i framtiden berättar David Polberger.

– Vi hoppas kunna utnyttja Innovation Skånes nätverk i framtiden när vi växer och får behov av att anställa, alternativt knyta konsulter till verksamheten. Det finns många problemområden uppstartsföretag konfronteras med under bolagets tillväxtfas och vi hoppas få god nytta av Innovation Skåne även kring dessa frågor.

Tips till andra entreprenörer

En stor utmaning för NeoSupport har varit att nå ut med information om att produkten finns. En tidigare utmaning var också att få in tillräckligt med intäkter för att göra det möjligt för grundarna att jobba heltid med NeoSupport, men den utmaningen är löst sedan några år. Att vara entreprenör kräver idogt arbete och David Polberger skickar med några tips till andra entreprenör:

– Y Combinators slogan sammanfattar det bäst: Make something people want. Bygg någonting du vet att marknaden vill ha. Vet du inte det, ta reda på det – get out of the building, som Steve Blank uttrycker det. Alltså, lämna kontoret, ge dig ut i verkligheten och prata med dina tilltänkta kunder. De kommer berätta häpnadsväckande saker för dig som får dig att ompröva hela affärsidén, säger David Polberger och fortsätter:

– Bygg inte ditt nya företag på kvällar och helger. Säg upp dig – i Sverige har vi en allmän sjukförsäkring som inte är knuten till anställningen och därmed borde vi svenskar våga så mycket mer. Lev så billigt som möjligt medan du bygger företaget – att leva för tiotusen i månaden är inte svårt.

Läs mer om Innovation Skånes affärsrådgivning