Innovation Skåne

Rehabcenter växer genom avtal med Region Skåne

På Finjagatan i Hässleholm huserar tre sjukgymnaster under samma tak. Var och en har sin egen så kallade ersättningsetablering, en ersättningsmodell som erhålls genom samverkansavtal med Region Skåne.

Mikael Bertogli, Peter Johansson och Helena Wessman driver sina verksamheter i ett nära och prestigelöst samarbete. De samsas om patienterna, hjälps åt vid ledigheter och har ett löpande utbyte av varandras erfarenheter. De hyr sina behandlingsrum, äger sin utrustning och delar på det gemensamma gymmet.

Goda kontakter med sjukhuset

Alla tre har tidigare varit verksamma sjukgymnaster inom offentlig och privat vård i Hässleholm och känner därför sitt verksamhetsområde väl.

– Redan när jag studerade till sjukgymnast ”hängde” jag på Ortopeden vid Hässleholms sjukhus för att lära mer om hur de jobbade, säger Mikael.

Både Mikael och Peter har bakgrund inom idrotten och har speciell kompetens när det gäller rehab vid idrottsskador. Mikael är dock noga med att påpeka att alla är välkomna.

– Det är lika motiverande att hjälpa en äldre person som fått höftleden opererad, framhåller Mikael.

Kontakterna med Ortopeden och Idrottsskadekliniken vid Hässleholms sjukhus är mycket goda. På Hässleholms Rehabcenter arbetar de både pre- och postoperativt med patienter som har remiss från sjukhuset. Det är inte ovanligt att den preoperativa behandlingen som görs under tre månader för att förbereda patienten för operation leder till att operationen inte behöver genomföras.

Drivkraften att starta eget

Varför startade de eget? Alla tre säger att det är friheten att forma verksamheten utifrån egna tankar och idéer som är det avgörande. Att de själva kan påverka hur arbetet läggs upp och kan styra över den tid de arbetar.

– För mig stämmer detta med bilden av hur en sjukgymnastik ska se ut och fungera, säger Peter.

Peter tog över sitt samverkansavtal från den sjukgymnast som ursprungligen varit verksam på Finjagatan när denne ville gå i pension och fick då med ett visst patientunderlag, företaget fick på så sätt en bra start. Det påverkade i sin tur också Helenas start.

– Tack vare att det fanns en etablerad sjukgymnastik här redan så hade jag nästan full beläggning från start förra hösten, säger Helena.

Alla tre säger också att eftersom de arbetat inom vården i Hässleholm så var deras namn ”kända” när de startade vilket förstås hjälpte till.

Vem av dem man än frågar så svarade de att tillgängligheten är och ska vara utmärkande för dem. Patienterna väljer dem i ett fritt val och ska tas om hand på bästa sätt. Senast inom en vecka får patienten tid för behandling vid första kontakten.

– Är det någon som har akuta problem så tas denne om hand omgående, om så på den egna lunchen säger Mikael.

Gratis affärsrådgivning hos Innovation Skåne

Mikael har sedan en tid tillbaka kontakt med Innovation Skånes affärsrådgivare med specialkompetens inom just vårdentreprenörskap, Ann-Sofie Frey.

– Det är värdefullt att få diskutera sitt företagande med någon utomstående som har andra infallsvinklar och erfarenhet från andra vårdföretag. Vi vill också fortsätta att utvecklas och då är det bra att ha någon att bolla tankarna med, säger Mikael.

Hos Innovation Skåne kan privata vårdgivare få kostnadsfri affärsrådgivning kring företagets fortsatta utveckling. Innovation Skåne har även ett stort nätverk av aktörer och företagare som man kan förmedla erfarenhet och kompetens ur.

Läs mer om hur Innovation Skåne arbetar med affärsrådgivning till vårdentreprenörer

 

Fakta: Ersättningsetablering/LOF

Ersättningsetablering innebär en möjlighet för privata vårdgivare att träffa samverkansavtal med Region Skåne. Regler och riktlinjer är nationella och regleras för sjukgymnaster/fysioterapeuter i Lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Ersättning utgår enligt taxa som beslutas av Socialdepartementet.

Verksamheten finansieras av det landsting/den region fysioterapeuten verkar inom. Nya tillstånd utfärdas inte men befintliga tillstånd kan förvärvas.

Region Skånes åtagande omfattar att genomföra annonsering och att sköta viss del av den administrativa hanteringen av överlåtelsen.

Ersättningsetablering förekommer även inom andra vårdområden, till exempel kan läkare med viss specialistkompetens driva privata läkarmottagningar genom Lagen om läkarvårdsersättning, LOL.

Läs mer om ersättningsetablering på Region Skånes webbplats

Information

Epostadress:

bertoglij@gmail.com

Tel:

+46 451 130 20

URL:

Kontaktperson:

Mikael Bertogli