Innovation Skåne

Säkerhetshängaren som skapar tryggare miljöer

Arbetsgivarens önskan om en säkrare gardinhängare gav Torbjörn Britz idéen till en ny produkt som bland annat kan minska antalet suicider genom strangulering i psykiatrin.

Torbjörn Britz arbetar idag som katastrofkoordinator och informationssäkerhetsansvarig för förvaltningen Skånevård Sund. För några år sedan däremot arbetade han i vuxenpsykiatrin i Region Skåne, och det var då han fick i uppgift att hitta en produkt som kunde ersätta de gardinhängare verksamheten använde. Skälet var att hängarna som användes inte ansågs vara tillräckligt säkra, risken för suicid genom strangulering var alltför hög.

– Så jag letade men hittade ingen bättre produkt än de vi redan hade, då bestämde jag mig för att utveckla en egen hängare för att lösa uppgiften, säger Torbjörn.

I samband med det initiala arbetet insåg Torbjörn att det krävs mycket jobb för att ta fram en bra produkt, och mindes att det finns hjälp att få.

– Jag var ny i hälso- och sjukvården då och mindes att jag hade sett en artikel på Region Skånes intranät om något som Innovation Skåne jobbat med. Så när jag kom på idén med säkerhetshängaren letade jag upp artikeln igen och kontaktade därefter helt enkelt Innovation Skåne.

Stödet från Innovation Skåne betydelsefullt

Medarbetarna på Innovation Skånes insåg snabbt potentialen i Torbjörns idé och var angelägna om att bidra med sina kunskaper och snart kom arbetet igång. Innovation Skåne undersökte marknaden, tog fram konstruktionsförslag och prototyper, sökte patent och såg till att hängaren testades av Statens Provningsanstalt. Stödet från Innovation Skåne har varit mycket betydelsefullt menar Torbjörn.

– Jag hade inte kunnat göra patentansökningar själv till exempel. Eller kunnat ta fram en prototyp eller hittat företag att samarbeta med. Hade jag inte haft hjälp av Innovation Skåne hade jag behövt hitta den kompetensen någon annanstans, men jag vet inte var, säger Torbjörn och fortsätter:

– Innovation Skåne har varit ett fantastiskt stöd och allt hade tagit så mycket längre tid om jag skulle ha gjort det här själv. Också för att jag så klart har ett annat liv med arbete och familj utöver att jobba med detta.

Nya gardinhängaren – en riskreducerare

Säkerhetshängaren kan enkelt ersätta vanliga gardinhängare och skulle kunna vara ett viktigt hjälpmedel för att exempelvis nå nollvisionen om suicider i psykiatrin.

– Säkerhetshängaren är en riskreducerare, kanske till och med en riskeliminerare. Med hjälp av hängaren minskar helt enkelt risken för suicid genom strangulering i gardinmiljö. Lösningen ligger i designen, hängaren utlöser vid lägre vikt jämfört med vad andra produkter som finns på marknaden gör, säger Torbjörn.

Säkerhetshängaren är idag licensierad till ett privat företag som säljer produkten på marknaden. Men ännu används säkerhetshängaren inte någonstans inom hälso- och sjukvården, något Torbjörn hoppas ska ändra sig.

– Jag vill att hängaren används och får fylla sitt syfte, att skapa tryggare miljöer. Jag vill att den ska bli upphandlad av hälso- och sjukvården, användas i barnomsorg, på förskolor – överallt där det finns risk för suicider eller olyckor genom strangulering, säger Torbjörn.

Torbjörn är angelägen om att säkerhetshängaren kommer till användning men har samtidigt förkovrat sig i nya idéer – och återigen har han vänt sig till Innovation Skåne, som han också rekommenderar till andra regionanställda med idéer om nya användbara produkter.

– Ja, absolut! Jag har redan förespråkat Innovation Skåne för många andra, och har mycket riktigt också kommit tillbaka med nya idéer sedan säkerhetshängaren tagits fram, avslutar Torbjörn.

Mer information om hur Innovation Skåne jobbar med idéer från Region Skåne-anställda