Innovation Skåne

Cross4Health

Genom Cross4Health kan små och medelstora företag få finansiella medel för innovationsstöd och utveckling av lösningar inom hälso- och sjukvården.

Cross4Health är ett tvärsektoriellt utvecklingsprojekt inom aerospace, ICT, kreativ sektor, energi och Life Science för att skapa innovativa lösningar inom vården. Tvärsektoriell konsortiebildning ska stimulera teknikutveckling och innovationer mellan sektorerna.

Hur ansöker företag om stöd?

Cross4Health genomför behovsbeskrivningar med ingående partners hälso- och sjukvårdsorganisationer, vilket resulterar i utmaningarna som tillgängliggörs i projektets två utlysningar. Under projekttiden 2017–2020 görs två utlysningar med möjlighet att delta i och bemöta de angivna utmaningarna. Projektets andra utlysning skedde 15 november 2018 till 18 februari 2019.

Det finansiella stödet per företag uppgår till €55 000 eller maximalt €110 000 per konsortium.

Vem kan söka finansiering?

För att kunna söka finansiering gäller som grundkrav att:

• Konsortiet som ansöker ska ledas av ett företag och bestå av minst två organisationer från olika EU-länder, eller Horizon 2020-associerade-länder.
• Annan part kan vara företag, akademi eller annan organisation.
• Minst en partner ska verka i aerospace, energi, eller kreativ sektor.
• Konsortiets ansökan ska adressera utmaningar angivna i utlysningen samt inneha viss teknisk och innovativ höjd.

Hur blir ett företag del i ett konsortium?

Det finns flera olika sätt att bilda ett konsortium. Projektet Cross4Health hjälper till med:
• Matchning med andra företag via Cross4Healths team building-sida.
• Virtuellt pan-europeiskt matchningsmöte.
• Nätverk och kontaktskapande.

Projektpartners

• Innovation Skåne (Sverige)
• Norway HealthTech (Norge)
• Zenit (Tyskland)
• Aerospace Valley (Frankrike)
• Eurob Creative (Spanien)
• Biotecyl (Spanien)
• Health ClusterNET (Storbritannien)

Kontakt

För mer information, kontakta projektledare Magnus Wallengren via e-post magnus.wallengren@innovationskane.com.