Innovation Skåne

Designstudenter från Malmö universitet hjälper till i verkligt case kring digitala tjänster

2018-06-12 | Innovationsmotor

Innovation Skåne har under våren haft ett fruktsamt samarbete med studenter på Malmö Universitet i en kurs i tjänstedesign.

Bakgrunden är att Innovation Skånes team för innovationsledning driver ett projekt inom skånsk mödrahälsovård. Syftet är att hitta möjligheter för digitalisering i graviditetsprocessen.

Med mål att hitta ett sätt för studenterna på Malmö universitet att tillämpa sina kunskaper på ett riktigt case, kom universitet med ett erbjudande om samarbete mellan Innovation Skåne och studenterna i kursen tjänstedesign. Studenterna studerar bland annat hur man använder olika metoder för att utforma en tjänst utifrån kundens behov och perspektiv.

Studenterna engagerades i projektet och har arbetat med sju olika delar av graviditetsprocessen i sina skolprojekt.

– Det är av stor vikt att vi hittar bra samarbete med akademi när vi utvecklar framtidens välfärdstjänster – de ger oss värdefulla insikter och vi ger dem en bild av och förhoppningsvis nyfikenhet på ett framtida arbetsfält, säger Maria Bjerstam, Innovationsledare på Innovation Skåne.

Läs mer på Malmö universitets webbplats


Maria Bjerstam, Innovationsledare Innovation Skåne