Innovation Skåne

Digitalt hjälpmedel halverar antalet vårddygn för hjärtsviktspatienter

2019-08-02 | HealthTech

I projektet med distansstöd för patienter med KOL och hjärtsvikt som Innovation Skåne driver tillsammans Region Skåne visar preliminära resultat från en pågående studie att antalet vårddygn minskas med drygt 50 procent.

Patienter med kronisk hjärtsvikt är idag ofta inlagda på sjukhus. Men genom att använda enkla digitala hjälpmedel i hemmet, i det här fallet en läsplatta med ett särskilt program, kan antalet patienter som måste vända sig till exempelvis en akutmottagning minska kraftigt. Förutom att antalet vårddygn avsevärt minskar visar studien också att det digitala hjälpmedlet innebär en stor förbättring för patienternas livskvalitet.

Läs mer om det pågående projektet och dess olika delar här

Läs mer om projektet och hitta fakta om sjukdomen på Skånes universitetssjukhus hemsida