Innovation Skåne

Distansstöd för patienter med KOL/hjärtsvikt​

 

I Sverige lever cirka 200 000 personer med hjärtsvikt och mellan 500 000 och 700 000 med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Dessa två sjukdomar är de vanligaste orsakerna till vårdtillfällen inom slutenvården i Skåne för personer som är 65 och äldre. Studier visar att hälften av dessa vårdtillfällen skulle kunna undvikas om patienten får ökad kunskap om sin egen sjukdom och hjälp av digitala lösningar.

Projektet Distansstöd för patienter med KOL och hjärtsvikt​ pågår inom ramen för regiondirektörens beslut om digital förnyelse inom primärvården.

Inom Hjärtsvikt planeras fyra delprojekt:

– Individuellt anpassade utbildningar för patienter som nås via Stöd- och behandling 1177.
– Patienter som saknar datorvana har möjlighet att låna en läsplatta med interaktiv utbildning och diuretikatitrering kopplad till en våg för att kunna följa och hantera sin hjärtsvikt. 70 patienter ska följas under åtta månader och utvärdering sker inom ramen för ett forskningsprojekt SMART HF.
– För mer datorvana patienter planeras en smartphone-applikation för egenmonitorering och möjlighet till distansmonitorering med individuellt anpassade mätvärden/symtom och intervaller.
– På längre sikt bilda ett Kunskapscentrum Hjärtsvikt med en granskande och samordnade funktion.

Inom KOL planeras tre delprojekt:

–  Utbildningsmaterial om KOL för personal i primärvården.
— Individuellt anpassade utbildningar för patienter som nås via Stöd- och behandling 1177.
— Smartphone-applikation för egenmonitorering och möjlighet till distansmonitorering med individuellt anpassade mätvärden/symtom och intervaller.

 

Kontakta mig för mer information