Innovation Skåne

E-hälsoföretag skapar nya jobb i Skåne – och sätter regionen på världskartan i ny bransch

2018-11-14 | Okategoriserad

HealthTech Nordic bidrog förra året till att skapa 98 nya jobb i Skåne inom den nya snabbt växande branschen e-hälsa. Målet är att antalet nya jobb ska dubblas redan under 2018.

– Vanligtvis tar det lång tid för nystartade företag att anställa, så att det på så kort tid skapats så många nya jobb är naturligtvis fantastiskt – dessutom i en ny bransch, säger Marianne Larsson, chef för Nya branscher på Innovation Skåne och projektledare för HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic är ett projekt som samlar 178 nordiska uppstartsbolag, varav 56 är skånska. Totalt anställer uppstartsbolagen idag fler än 500 personer. Det är Nordens största samling e-hälsoföretag och antalet ökar kontinuerligt. Projektets primära mål är att under en treårsperiod skapa 700 nya jobb i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerack genom att bidra till att uppstartsbolagen kan växa och snabbt etablera sig internationellt. Projektet leds av Innovation Skåne.

Företagen växer och anställer

Resultatet av projektet så här långt visar att arbetet bidrar till att skapa nya jobb:

Totalt nyanställde företagen i projektet 212 personer under 2017, varav 98 i Skåne. Projektets mål för året var 100 nyanställningar. Målet är att antalet nyanställningar ska dubblas 2018 och återigen fördubblas under det sista projektåret 2019.

Det totala antalet anställningar i företagen som är del av projektet ökade från 201 i januari 2015 till 524 i december 2017.

Mer än en tredjedel, 35 %, av företagen i projektet nyanställde under 2017, en ökning med 7 procentenheter jämfört med året innan.

Över hälften, 53 %, av företagen i projektet hade försäljning 2017, en ökning med 7 procentenheter jämfört med året innan och 15 procentenheter jämfört med 2015.

Siffrorna bygger på uppgifter som företagen lämnat till Skatteverket i Sverige och motsvarande myndigheter i Danmark och Norge. Siffrorna avser endast företag i projektet som har sitt huvudsäte i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerack, totalt 149 företag.

”Vi är världsledande”

Siffrorna visar på en tydlig trend – den nya branschen e-hälsa växer starkt och sätter Norden, och inte minst Skåne, på världskartan. Bland annat har Coala Life, Joint Academy och Next Step Dynamics, vars produkter alla utvecklats i Skåne, rönt stor internationell uppmärksamhet för sina innovativa lösningar på utmaningar inom hälso- och sjukvården.

– Vi är världsledande i Skåne och Norden. Här finns företag med nya hälso- och sjukvårdslösningar som är helt unika och vi ser att flera av de här företagen har stora möjligheter att bli e-hälsomotsvarigheten på Spotify eller Klarna. Det här är inte framtiden, det här händer nu, säger Marianne Larsson.

Därför växer branschen i Skåne

Att e-hälsobranschen växer just i Skåne, Sverige och Norden beror huvudsakligen på fem faktorer:

– Det bedrivs ett målmedvetet arbete av såväl den svenska regeringen som Region Skåne och andra regioner, kommuner och myndigheter, till exempel genom Vision e-hälsa 2025
– Här finns sjukvård och forskning på området i världsklass
– Här finns forskning och utveckling inom ny teknologi i världsklass
– Tillgången till högutbildad arbetskraft kunnig inom mjuk- och hårdvara är god
– Det är förhållandevis enkelt att starta nya företag och det finns ett väl utbyggt system för att ge nya företag och företagare stöd

Tillsammans med en ökande global efterfrågan på modern hälso- och sjukvård och omsorg av god kvalité gör detta att framtidsutsikterna för e-hälsobranschen i regionen ser mycket god ut.

Förbättrad vård med nya lösningar

Att e-hälsobranschen växer skapar inte bara nya arbetstillfällen, utvecklingen innebär i förlängningen också förbättrad sjukvård. De nya digitala lösningarna för hälso- och sjukvården gör vården mer tillgänglig för patienter samtidigt som vårdpersonal får bättre verktyg och därmed kan hjälpa fler patienter.

– HealthTech Nordic är ett av flera exempel på projekt som vi driver med syfte att skapa nya arbetstillfällen i Skåne och bidra till att lösa de behov som finns i Region Skåne. Innovation Skånes mål är att bidra till att skapa 1000 nya jobb i Skåne till och med 2020, säger Joakim Nelson, VD, Innovation Skåne.

HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne, ett innovationsbolag helägt av Region Skåne, samt Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige samt Cobis i Danmark och Norway HealthTech. Projektet är delvis finansierat av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information om HealthTech Nordic.