Innovation Skåne

En personlig och digital vårdupplevelse – framtidens primärvård

2016-12-15 | Okategoriserad

Ahmed har risk för att utveckla livsstilsrelaterad kronisk sjukdom, 14-åriga Sara är deprimerad, Erik har just haft en hjärtinfarkt, Inga är multisjuk och femårige Arvid är febrig. Tillsammans representerar de fem patientscenarios som täcker in merparten av primärvårdens besök. Du möter nutidens och framtidens primärvård i en ny rapport som beskriver hur digitala inslag påverkar patienten och primärvårdens arbete.

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar som ställer krav på allt snabbare anpassningar till nya förutsättningar, effektivare resursutnyttjande och en förändrad syn på individen och dennes behov, slår projektledaren Petra Sommarlund från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fast

I det Vinnova-finansierade projektet Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering har en framtidsspaning på hur primärvården kan komma att förändras med hjälp av digitala lösningar tagits fram.

– Digitaliseringen kan göra att vi använder de kompetenser och resurser vi har bättre och där de gör störst nytta. För att lyckas med digitaliseringen behöver styrningen av vården premiera effektivare resursanvändning, där besöksersättning till exempel kan vara kontraproduktivt, förklarar projektdeltagaren Peder Lindskog från InRikta Analys.

I rapporten illustreras den nutida och framtida primärvården genom fem patientscenarios som täcker merparten av primärvårdens besök. Ett patientfall är femårige Arvid som fått feber mitt i natten och som i det nutida läget sitter på akuten tillsammans med sin mamma. I framtidsscenariot kontaktar mamman i stället vården digitalt, tar själv ett snabbhalstest på Arvid och resultatet av testet skickas digitalt för analys. Kort därefter kommer medicinen Arvid behöver hem med en drönare, ett scenario som inte alls är omöjligt i framtiden enligt Marianne Norelius från Apoteket.

– Digitaliseringen ger möjligheter att effektivisera och utveckla digitala vårdtjänster på flera olika sätt samtidigt som patientens egen förmåga att bli delaktig i och ansvara för den egna hälsan stärks. Det är en utveckling som har förutsättningar att möta de framtida utmaningarna, menar projektdeltagaren Bengt Stavenow från Innovation Skåne.

Framtidsscenariona har projektdeltagarna SP, Innovation Skåne, Apoteket och InRikta Analys tagit fram tillsammans med representanter från vårdaktörer, patientgrupper och företag. Bland resultaten återfinns även rekommendationer till beslutsfattare om hur vårdsystemet kan anamma de digitala möjligheterna. Resultat från projektet kommuniceras nu i olika kanaler med övertygelsen att det kommer att användas av primärvårdsenheter i ett flertal implementationsprojekt.

Se presentation av rapporten på Vinnova den 15 december.

Ladda ner rapport: En personlig och digital vårdupplevelse – framtidens primärvård

Kontakt:

Petra Sommarlund, projektledare SP
Petra.sommarlund@sp.se,
0703 655 702

Bengt Stavenow, Senior Innovation Manager, Innovation Skåne
bengt.stavenow@innovationskane.com
0705 181 525

Marianne Norelius, hälsostrateg Apoteket
marianne.norelius@apoteket.se
0706 288 070

Peder Lindskog, vd InRikta Analys AB
peder.lindskog@inrikta.se
0762 402 452


Illustration: Peter Sandberg, SP.

Uppdatering 17-05-11: Syfte med rapporten “En personlig och digital vårdupplevelse – framtidens primärvård”