Innovation Skåne

Ett bekvämt och hygieniskt fodral

2017-04-03 | Idéer från anställda i Region Skåne

Tillsammans med Innovation Skåne har Claudia Andersson som är undersköterska på Skånes universitetssjukhus utvecklat ett fodral som samlar slangar och kranar från CVK. Fodralet ska underlätta för patienter och vårdpersonal och minska risken för tryckskador. 

Claudia Andersson är undersköterska på hjärtintensivvårdsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Där vårdas många patienter som har central venkateter (CVK). På den tunna plastslang, som förs in ett av kroppens större blodkärl på halsen eller nedanför nyckelbenet, kopplas slangar och kranar för att ge läkemedel och dropp och även ta prover.

– Det händer att patienten råkar lägga sig på en kran. Upptäcker inte vårdpersonalen det i tid finns risk för tryckskador. Det finns också en risk för att kranarna som hänger löst kan kontamineras eller råka fastna i något, förklarar Claudia.

En idé tar form
För att underlätta för patienten har Claudia och hennes kollegor använt tejp eller förband för att samla kranarna och fästa dessa mot huden på patienten. Men det har inte fungerat helt tillfredsställande.

– Det där lilla kan göra så mycket för patienterna när de är så sjuka och har det jobbigt både fysiskt och psykiskt, säger Claudia.

I mötet med en patient kom hon på idén om ett mjukt engångsfodral som läggs runt kranar och slangar. Det är bekvämare för patienten och minskar risken för kontaminering. Det är även lätt att öppna för vårdpersonalen som ska ge läkemedel eller ta prover.

– Jag testade idéen på mina kollegor som tyckte att det var en mycket bra idé. Varför hade vi inte tänkt på det tidigare?

Claudia började skissa på fodralet och kontaktade Innovation Skåne.

Tillsammans med Innovation Skåne
När Claudia kom i kontakt med innovationsrådgivarna på Innovation Skåne och berättade om sin idé växte snart ett framgångsrikt samarbete fram. En prototyp har tagits fram och förfinats och avtal tecknats med aktör på marknaden som utvecklar produkten vidare.

– Innovationsrådgivarna har drivit på och sett till att idén har utvecklas snabbt när det väl trillat på plats, säger Claudia.

Fortsättningen
Nästa steg är att utvärdera den nya förfinade prototypen i verksamheter i Region Skåne. Ambitionen är att idén ska bidra till bättre vård för patienten och en bättre arbetsvardag för vårdpersonalen. Och Claudias idéer fortsätter att växa fram i arbetsvardagen.

– Det är väldigt kul att utveckla sina idéer. Kontakten med Innovation Skåne har varit jättebra, och mina chefer och kollegor har stöttat mig. Ingen vårdpersonal ska dra sig för att utveckla sina idéer. Jag har fler idéer på gång, avslutar Claudia med ett leende.