Innovation Skåne

EVolution Road banar väg för fossilfria transporter

2019-09-23 | Innovationsmotor, Mobility

I Skåne pågår just nu ett projekt som är helt unikt i sitt slag. Projektet EVolution Road – tidigare Elväg Syd – ska demonstrera och testa en så kallad konduktiv elvägslösning på en kilometers vägsträcka på Getingevägen i Lund. Innovation Skåne leder demonstrationsprojektet som är ett samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Läs mer