Innovation Skåne

EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt

2019-10-29 | Innovationsmotor

Namnet EVolution Road är en blinkning till både ’Electrical Vehicle’ och den innovation och utveckling som konceptet elväg innebär. Läs mer om projektet som ska bygga en konduktiv markbunden elväg i Lund nästa år