Innovation Skåne

Google implementerar skånsk mjukvaruteknik

2018-01-24 | Affärsrådgivning

Lundabolaget Sensatives mjukvarusystem Yggio, som kopplar samman sensorer och uppkopplade prylar från olika tillverkare, implementeras i Google Assistant.
Dessutom kommer Sensatives millimetertunna sensorer, som exempelvis kan känna av om ett fönster eller en dörr öppnats, att marknadsföras som en produkt till högtalaren Goole Home.
– Det här ger inte så mycket försäljning men fantastisk exponering och marknadsföring, säger Fredrik Westman som 2013 grundade Sensatives tillsammans med Anders Hedberg och Mats Pettersson.
Yggio finns nu tillgänglig som app till Google Assistant. Systemet ger användaren möjlighet att aktivera sensorer och tjänster genom röststyrning, till exempel dimma ljus, justera värme, spela musik och svara på frågor.
Innovation Skånes affärsrådgivare har arbetat tillsammans med Sensative i flera år, i synnerhet under bolagets inledande skeenden. Bland annat har bolaget fått rådgivning i kapitalanskaffning och affärsuppbyggnad.