Innovation Skåne

Här är finalisterna i eHealth Award

2017-04-18 | Okategoriserad

24 företag deltog i eHealth Award. Här är de tre finalisterna.

För första gången genomförde i år Sahlgrenska Science Park, Vitalis, Nordic Connected Health Star Track och Cerner Sverige initiativet ”eHealth Award 2017”. En utmärkelse baserad på regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, med mål att uppmärksamma alla de fantastiska digitala innovationer inom hälsa som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Juryn har väljt ut tre finalister, under invigningen av Vitalis konferensen 25 april kommer vinnaren kåras och priset delas ut av Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Gemensamt för finalisterna är att de alla har innovativa lösningar och produkter med stor marknadspotential , dessutomn har utvecklingen skedd i samråd med slutanvändaren, sier Emma Spak, jurymedlem och Ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Sveriges Läkarforbund.

Vision e-hälsa 2025
Regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025” talar för att Sverige är i behov av innovation och mer teknologi inom eHälsa för att kunna leverera förstklassig vård och möta förväntningar och hänga med i samhällsutvecklingen i stort. Utmaningar så som en föränderlig demografi, brist i koordination och interoperabilitet mellan vårdgivare, samt en ojämn fördelning av resurser, kan förbättras genom eHälsolösningar.

Med eHealth Award ville de fyra samarbetande organisationerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa, och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

– Digitala tjänster kommer inte ersätta traditionella vårdformer, men bra tjänster kan förbättra såväl arbetsmiljö som kvalité och patientsäkerhet. Därför är det viktigt att lyfta fram goda exempel så de kan börja användas så snabbt som möjligt, säger Martin Andreasson, jurymedlem och Regionråd i Västra Götalandsregionen.

Här är de tre finalisterna
Coala Life:
Coala Life är ett medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Teknologin är framtagen tillsammans med forskare på flera svenska universitet och framstående kardiologer.

– Det är en stor ära att vara finalist i eHealth Award 2017, och inte minst i konkurrens bland så många fantastiska e-hälsobolag vi nu har i Sverige. Vår vision att digitalisera hjärtat, hitta sjukdomar i tid och möjliggöra en helt ny individcentrerad och effektiviserad vårdmodell har nu blivit verklighet. Följ ditt hjärta och koppla upp din vårdgivare på distans med Coala!, säger Philip Siberg, CEO i Coala Life.

CollaboDoc:
CollaboDoc har utvecklat en modern och unik programvara, ett processverktyg som stödjer ett effektivt arbetssätt med tät samverkan och minimal administration, som gör patienten delaktig i sin egen vård. Verktyget fungerar tillsammans med alla journalsystem och ger läkare möjligheten att fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt.

– Det känns fantastiskt kul att vi är finalister till E-health Award. Vi får nästan dagligen återkoppling från våra kunder att CollaboDoc inneburit ett lyft för hela verksamheten. Att kunna säga ”Ja- välkommen hit!” istället för  ”Nej- vi har inga tider!” upplevs som otroligt positivt av vårdpersonalen. Flera vårdgivare har också kunnat erbjuda vårdkrävande patienter längre besökstider samtidigt som behovet av hyrläkare minskat, vilket självklart ger kraftiga kostnadsbesparingar, säger Staffan Bjessmo, VD och grundare av CollaboDoc.

Mevia:
Felmedicinering och missade doser är ett vanligt problem vid läkemedels-behandlingar. Mevias innovativa teknologi hjälper individer att ta rätt dosering medicin i rätt tid, och kommunicerar i realtid med läkare, patient eller närstående. Lösningen bygger på funktionella tryck, anpassas till olika typer av läkemedels-förpackningar, och skickar information i realtid via GSM-nätet när läkemedel tas. Detta ökar följsamheten och därmed behandlingskvalitet och patientsäkerhet.

– Det känns fantastiskt roligt att vara finalist, framförallt då det är så många spännande bolag som är med i tävlingen! Oavsett hur det går är det positivt att ehälsa lyfts fram då det har en otroliga potential att hjälpa människor och jag blir givetvis stolt över att vi i vårt team får uppmärksamhet och publicitet för det arbete som vi gör, säger Jesper Hassel, VD i Mevia.