Innovation Skåne

HealthTech Nordic vann EU-kommissionens tävling för företagsfrämjande

2019-11-27 | HealthTech Nordic

EU-kommissionens European Enterprise Promotion Award har tilldelats det Innovation Skåne-ledda projektet HealthTech Nordic. Projektet stödjer framväxten av e-hälsobranschen i Norden med målet att skapa bättre hälsa globalt.

– Priset är ännu ett kvitto på att de offentliga medel vi drivs med, inklusive medel från EU, använts på rätt sätt och att också EU ser de fantastiska resultaten i form av att medlemsföretagen skapar nya jobb och bidrar till bättre hälsa såväl i Norden som internationellt, säger Margareta Wallentén, projektledare för HealthTech Nordic på Innovation Skåne.

European Enterprise Promotion Awards prisar de bästa europiska projekten som stödjer startups och företagande. Projekt från hela Europa tävlar i sex kategorier. HealthTech Nordic tävlade och vann i kategori fyra, Supporting the Internationalization of Business. Årets priser delades ut under en ceremoni sent på tisdagen i Helsingfors i Finland. EU-kommissionen har delat ut priset sedan 2006.

Redan i juli i år meddelade Tillväxtverket att HealthTech Nordic vunnit det nationella svenska pris som föregick nomineringen till den europeiska tävlingen.

Med 268 medlemmar är HealthTech Nordic Nordens största community för healthtech-företag. Målet är att påskynda medlemsföretagens utveckling och hjälpa dem att skala sina lösningar globalt, för att skapa bättre hälsa globalt och nya jobb i Norden.

Ny forskning på medlemsföretagen i HealthTech Nordic visar att de skapat 751 jobb under åren 2017-2019. Skulle de 751 arbetstillfällena avse ett enda företag skulle det vara ett av Nordens största. En försiktig uppskattning visar också att de jobb som skapats under treårsperioden så här långt genererat minst 212 MSEK i skatteintäkter, vilket kan jämföras med projektets totala budget på 54 MSEK.

Bilden: Margareta Wallentén, projektledare för HealthTech Nordic på Innovation Skåne, och Jennifer Grönqvist, affärsrådgivare i HealthTech Nordic och på Sahlgrenska Science Park, mottar priset i Helsingfors.