Innovation Skåne

HealthTech Nordics upphandling av expertpool nu öppen för anbud

2017-10-30 | Innovationsmotor, Okategoriserad

Innovation Skåne bjuder in leverantörer att lämna anbud på upphandling av en expertpool med specialistkompetens inom Health Tech för startups och entreprenörer i tidigt skede.

Anbudsgivningen avser konsultuppdrag inom kompetensområdena:

  • Entreprenörskap
  • Rapid Prototyping
  • Regulatorisk navigering

Det övergripande syftet med upphandlingen är att tillförsäkra och erbjuda projektet HealthTech Nordic, som drivs av Innovation Skåne, en expertpool av nationella och internationella konsulter inom entreprenörskap, rapid prototyping och regulatoriska frågor.

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar finns på www.tendsign.com (sök på upphandlande enhet: Innovation Skåne AB eller sökord: expertpool).

Anbud kan endast lämnas via TendSign och eventuella frågor och begäran om förtydligande eller komplettering ställs via TendSign.

Sista anbudsdag: 2017-11-30.