Innovation Skåne

Idédiskussioner löser problem på Region Skånes mest innovativa avdelning

2016-04-05 | Idéer från anställda i Region Skåne

Ett par år i rad har Innovation Skåne ordnat en idétävling som korar den bästa idén som utvecklats av medarbetare i Region Skåne. Dessutom delas ett pris ut för årets mest innovativa verksamhet till den enhet som genererat flest idéer under året. I år gick flest-idéer-priset till Ortopediska kliniken SUS avdelning 1 (Skånes universitetssjukhus i Malmö.) som lämnat in sju idéer under 2015!

Hur kommer det sig att just ni vann?
“Det är många här som är engagerade i avdelningens utveckling” säger Kirsti Marttila Gaard, enhetschef på avdelningen. “När det ordnades en innovatörskväll i Lund för regionens medarbetare var det flera stycken härifrån som åkte dit för att lyssna och titta på innovationer från runt om i Skåne. Dessutom är en av sjukgymnasterna på kliniken även innovationsrådgivare för Innovation Skåne, så folk här är väl medvetna om möjligheterna och att få hjälp och vart man vänder sig för att utveckla sina idéer vidare.”

Är problemlösning en viktig del av jobbet och är det något ni uppmuntrar?
“Ja, det tycker jag. Vi har regelbundna pass för reflektion med teamen då vi diskuterar saker som strular utifrån ett skriftligt underlag – samarbetet, eventuella risker, vad som behöver åtgärdas och hur vi skulle kunna göra istället. Det kan vara enkla åtgärder men det kan också vara saker där det inte finns någon lösning där och då. Genom att lyfta fram problemen metodiskt och diskutera dem, får lösningarna möjlighet att växa fram efter hand.”

Uppmuntrar ni kreativiteten bland medarbetarna på andra sätt?
“Ledningen måste vara positiv till förändring och nya idéer, och det tror jag att vi är här. Även om chefen inte alltid är med under reflektionspassen så finns det skriftliga underlag som fylls i av medarbetarna. Då har vi möjlighet att följa upp frågor – hur tänkte ni här? – så att vi kan ta frågan vidare mot åtgärder. Vi brukar brainstorma med gula lappar för att fånga upp och ta tillvara på folks idéer i vardagen på avdelningen.”

Använder ni själva några av de idéer ni kommit på i er vardag på kliniken?
“Ja, men vi kanske använder något enklare varianter medan idéerna utvecklas vidare till färdiga produkter. En av våra medarbetare har lämnat in en idé om ett gåbord som kan användas på annat sätt. Det har gått vidare i utvecklingsprocessen med hjälp av Innovation Skåne och under tiden använder vi en enkel prototyp här. Andra gånger visar det sig att idéer redan utvecklats på andra kliniker, så nyligen blev en idé istället ett studiebesök till Helsingborg för att se hur de arbetar med det där” säger Kirsti Marttila Gard.

Innovation Skåne erbjuder rådgivning till entreprenörer och innovatörer med goda idéer och ambitionen att bygga starka, internationella företag som i sin tur bidrar till jobb och ekonomisk tillväxt i regionen. Genom den starka relationen till ägaren Region Skåne, den största sjukvårdsaktören i vår region, kan Innovation Skåne erbjuda särskild hjälp till idérika regionanställda, liksom till etablerat näringsliv som vill utveckla och kommersialisera nya produkter och tjänster för sjukvården.