Innovation Skåne

Idéer från anställda i Region Skåne: Omtanken och respekt vid livets slut

2017-01-11 | Idéer från anställda i Region Skåne

Livets slut väcker starka känslor och engagerar. Ett värdigt slut för den avlidne och omtanke och respekt om de närstående är av största vikt och grundläggande i sjukvården. Nu har två idéer från medarbetare i Region Skåne utvecklats för att bidra till ett bra farväl för närstående och ett omsorgsfullt omhändertagande av den avlidne.

Ett farväl av en närstående som gått bort är en del i sorgeprocessen och det är viktigt att det blir värdigt och respektfullt. På Akutmottagningen i Lund har Rut Sloberg sin arbetsplats och hon har tagit initiativ till en nackkudde som den avlidnes huvud kan vila på för en naturlig ställning i mötet med närstående.

– Ett bra avsked av en familjemedlem eller vän är viktigt för att de anhöriga ska kunna ta farväl och gå vidare i livet, säger Rut Sloberg, initiativtagare till nackkudden.

Rut kontaktade Innovation Skåne och tillsammans har de utvecklat och kommersialiserat Ruts ursprungliga idé för att den ska bli tillgänglig för sjukvården i Skåne men även på andra sjukhus och vårdboende. Comfort Medical i Landskrona som är specialiserade på akutsjukvårdsprodukter säljer idag den miljövänliga nackkudden och arbetar aktivt med att öka medvetandet om dess tillgänglighet och funktion i vården.


Rut Sloberg, Akutmottagningen Skånes universitetssjukhus i Lund som kom på idén om en nackkudde.

Omsorgsfullt omhändertagande
I sitt arbete på Hematologiavdelning i Helsingborg upplevde Vera Andersson Paulsson och Jens Erlandsson att det fanns möjligheter att förbättra omhändertagandet efter livets slut.

Vanligtvis sveps den avlidne i ett lakan innan transport från avdelning till bårhus. Tidigare användes säkerhetsnålar för att hålla ihop lakanet vid transport. Dessa är idag inte tillåtna och istället används tejp för att hålla ihop svepningen. Det var här Vera och Jens insåg att de kunde göra förbättringar.

Vera tog själv fram en prototyp för ett nytt bårlakan med hjälp av sin symaskin. Det nya lakanet har fastsydda remmar/band som kan användas vid svepning för att lakanet ska hållas på plats kring den avlidne. Därefter sökte Vera och Jens upp Innovation Skåne för att testa om det gick att utveckla idén.

– Det har varit en lärorik resa. Jag har fått möjlighet att presentera vår prototyp för en rad olika avdelningar på sjukhus runt om i Skåne och det har bekräftat efterfrågan på ett bättre bårlakan, säger Vera Andersson Paulsson, en av initiativtagarna till bårlakanet TG.

Från idé till produkt på mindre än ett år
Vera och Jens skickade in sin idé till Innovation Skåne hösten 2015. Knappt ett år senare finns ett flerpartssamarbete på plats, där licenstagarna Borås Väfweri och Skånetvätt ingår. Just nu pågår produktutveckling mot nya förfinade modeller av bårlakanet för fullt.

– Vi har fått mycket uppmuntran på vägen. Våra kollegor på Hematologen och transportavdelningen på Helsingborgs Lasarett har stöttat oss i vårt arbete. Innovation Skåne har hjälpt till att ta kontakter och öppna dörrar. Nu vet jag att en idé kan bli verklighet om man bara vill, säger Vera Andersson Paulsson.


Vera Andersson Paulsson, Hematologiavdelningen på Helsingborgs lasarett som kom på idén om ett nytt bårlakan.