Innovation Skåne

Information gällande covid-19

2020-03-18 | Okategoriserad

På Innovation Skåne möts startups och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för att tillsammans adressera samhällsutmaningar genom innovation. Arbetet fortgår men mycket präglas naturligtvis just nu av den pågående covid-19-epidemin.

Flera av de event som vi planerat skjuts på framtiden eller övergår i digital form. Vi återkommer med information om respektive event, aktuell information finns också i vår event-kalender.

Just nu kämpar såväl många av de verksamheter i Region Skåne vi arbetar med som många av de startups vi rådger med stora utmaningar. Vi är i tät kontakt med Region Skåne för att stötta på de sätt vi kan. Vad gäller de startups vi rådger har mycket information redan förmedlats via respektive affärsrådgivare, men vi kommer vi inom kort också att förmedla ett informationspaket om hur specifikt mindre företag kan agera i den uppkomna situationen.