Innovation Skåne

Bolag inom aerospace, energi och design utvecklar innovativa lösningar för hälso- och sjukvården

2019-02-20 | Innovationsmotor

I måndags var det deadline i projektet Cross4health:s utlysning, där små och medelstora företag kan söka pengar för innovationsstöd och utveckling av lösningar inom hälso- och sjukvården. Målet är att utnyttja och överföra teknikutveckling och innovationer från sektorer som till exempel aerospace, energi, eller kreativ sektor för att hitta nya lösningar på behov inom hälso- och sjukvården.

Totalt kom 65 förslag från hela Europa in innan måndagens deadline och i hela 15 av dessa projekt deltar svenska bolag som partners. En stor del av de svenska förslagen kom från skånska aktörer och rekordmånga förslag kom från bolag inom design och gaming.

– Det är glädjande att svenska bolag är så aktiva i dessa ansökningar, som både kan ge finansiellt värde för bolagen, men också en chans att utveckla spännande lösningar tillsammans med parter från andra industrier och länder. Spännande förslag som kommit in är till exempel patientplattformar med gaming-inslag och nya logistiklösningar med potential att höja kvaliteten i den svenska vården, säger Magnus Wallengren, projektledare för Cross4Health Sverige, på Innovation Skåne.


Innovation Skånes Magnus Wallengren är projektledare för Cross4Health som har som mål att skapa innovativa lösningar för hälso- och sjukvården med  en sektorsövergripande ansats.

Företagen tävlar om att erhålla 55k€ i medel genom att bemöta specifika utmaningar inom vårdlogistik, patientstöd på distans och tidig diagnostisering. Genom tilldelning ingår även projektens parter i Cross4Health´s accelerationsprogram med syfte att stödja produkten och bolagen med värdeskapande aktiviteter under 9 månader.

Samtliga inkomna bidrag kommer nu att utvärderas, med planerade tilldelningsbeslut i mitten av april.

Om Cross4Health
Genom Cross4Health kan små och medelstora företag få finansiella medel för innovationsstöd och utveckling av lösningar inom hälso- och sjukvården. Det är ett tvärsektoriellt utvecklingsprojekt inom aerospace, ICT, kreativ sektor, energi och Life Science för att skapa innovativa lösningar inom vården. Internationell, tvärsektoriell konsortiebildning ska stimulera innovationer mellan sektorerna. Innovation Skåne är projektledare för Cross4Health i Sverige.

Läs mer om Cross4Health (på svenska) eller Cross4health:s webb.