Innovation Skåne

Innovation Skåne stärker affärsrådgivningen med kompetens inom AI, machine learning och blockchain

2018-05-16 | Affärsrådgivning, Innovationsmotor

Innovation Skåne har nyanställt två affärsrådgivare, Melina Katkic och Kinga Broel-Plater. Båda har lång internationell erfarenhet och har arbetat inom områden som efterfrågas av skånska entreprenörer, till exempel inom fintech och disruptiva teknologier som AI och machine learning.

Melina Katkic kommer att arbeta som affärsrådgivare inom fintech, och med teknologier som AI, blockchain och big data. Melina har en bakgrund inom datavetenskap och började sin karriär som programmerare. Hon har sedan fortsatt med uppdrag kopplat till teknologi och projektledning inom finans- och försäkringsbranschen, med erfarenhet från bolag som SimCorp och Accenture. Melina driver parallellt eget bolag och är medgrundare av ett nätverk inom AI.

Kinga Broel-Plater har en bakgrund från finansbranschen och har arbetat i Londons tech- och finansvärld i många år, bland annat på Citigroup och J.P. Morgan, som mäklare och affärsområdeschef inom kapitalmarknad, försäljning och trading. Kinga har också jobbat som executive coach och stöttat entreprenörer både i London och nu senast i Sverige genom Sony Mobiles Next Step-program.

– Jag är glad och stolt över att vi har kunnat få med ytterligare två mycket kompetenta affärsrådgivare i vårt team, Melina Katkic och Kinga Broel-Plater. Båda är affärsrådgivare med internationell utblick och med erfarenhet av och brinnande intresse för entreprenörskap. De kommer att bidra med stort värde för våra klienter och för Innovation Skåne, och inte minst hjälpa oss bygga möjligheter för kvinnors entreprenörskap, säger Jack Austern, chef för affärsrådgivningen.

Jack Austern, chef affärsrådgivning Innovation Skåne
+45 311 363 48, jack.austern@innovationskane.com

Om Innovation Skånes affärsrådgivning
Innovation Skåne arbetar med 100 bolag om året. Med hjälp av tio affärsrådgivare riktas rådgivningen till innovativa bolag med internationell ambition. Innovation Skånes affärsrådgivare har alla relevant erfarenhet från att starta och driva företag. Affärsrådgivarna arbetar deltid, och har samtidigt andra uppdrag i näringslivet, vilket innebär en större möjlighet att erbjuda relevant kompetens och nätverk till entreprenörer i Skåne.


Melina Katkic, ny affärsrådgivare på Innovation Skåne


Kinga Broel-Plater, ny affärsrådgivare på Innovation Skåne