Innovation Skåne

Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke

2020-02-13 | Okategoriserad

Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke. Förutom stort mänskligt lidande kostar det samhället minst 16 miljarder kronor varje år. Nu undersöks förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra akutvården för stroke.

I januari ändrade Socialstyrelsen sina riktlinjer för strokevård för att fler patienter ska få behandling med så kallad trombektomi. Förändringen väntas förbättra vården för många patienter men möter inte det fullständiga behovet. Idag behandlas ca 875 av strokepatienterna i Sverige, ca 3,5 procent, med trombektomi.

Sedan oktober förra året pågår en förstudie som undersöker förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra strokevården. Målet är att öka livskvaliteten för strokepatienter och samtidigt minska samhällskostnaderna. Den tänkta upphandlingen kan komma att omfatta kommuner och regioner i södra Sverige.

Förstudien leds av Innovation Skåne och Region Skåne tillsammans med Blue Science Park, Region Blekinge och Karlskrona Kommun och med stöd från Upphandlingsmyndigheten och finansiering från Vinnova. Förstudien utvärderas av en följeforskare vad gäller kunskap och tillämpbarhet av innovationspartnerskap som upphandlingsform.

Näringsliv och offentligt tillsammans

För att lösa de utmaningar som finns i strokevården kan offentlig upphandling användas som ett verktyg för att hitta nya och bättre vårdlösningar. Det ger också möjlighet att ta ett helhetsgrepp på strokevården för att skapa mer jämlik vård.

– Att innovationsupphandla enligt principen innovationspartnerskap ger möjlighet att förändra den nuvarande strokevården i grunden, det genom att aktörer från det privata näringslivet tillsammans med de upphandlande parterna utvecklar de nya lösningarna. Fördelen är att nya lösningar kan utvecklas efter just de behov kommunerna och regionerna har, det är särskilt viktigt eftersom det inte finns lösningar på området som täcker de fullständiga behoven, säger Jesper Petersson, MD, PHD, och verksamhetschef på neurologen SUS i Region Skåne.

Möjliggör systeminnovation

Innovationspartnerskap som upphandlingsförfarande innebär att leverantörer och beställare gemensamt ska komma fram till vad som ska göras för att möta det fastställda behovet. Därefter utvecklas och implementeras lösningen tillsammans.

– Innovationspartnerskap som upphandlingsform har varit möjlig i Sverige sedan 2017 men är fortfarande relativt oprövad. Processen tar flera år men kan i gengäld leda till lösningar radikalt mycket bättre än de som finns tillgängliga på marknaden genom andra upphandlingsformer. Det kan också leda till systeminnovation, nya lösningar som helt förändrar förutsättningarna för exempelvis strokepatienter och strokevården, säger Emmy Bertholdsson, Innovation Skånes projektledare för förstudien.

Den pågående förstudien avslutas i mars 2020 då en rapport med rekommendationer för det fortsatta arbetet lämnas till kommuner och regioner i södra Sverige.

Fakta stroke

Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta symtom. Stroke kan orsakas av en blodpropp eller en blödning och den som insjuknar behöver omedelbar vård för att minska risken för allvarliga hjärnskador. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke, varav 3 500 i Södra Sjukvårdsregionen, det vill säga i Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg. Förutom stort mänskligt lidande kostar det samhället minst 16 miljarder kronor varje år, varav tre miljarder i Södra Sjukvårdsregionen.

Trombektomi är den behandling som ger störst positiv effekt för de patienter som drabbats av en stroke i ett av de större hjärnkärlen. Trombektomi går till så att ett tunt rör förs upp till hjärnan via ett kärl i ljumsken. Blodproppen lokaliseras med hjälp av röntgen, och dras ut från det drabbade blodkärlet. Ca en tredjedel av de personer som drabbas av en stroke skulle behöva genomgå en trombektomi. Idag behandlas ca 875 av strokepatienterna i Sverige, ca 3,5 procent, med trombektomi. Siffran för Södra Sjukvårdsregionen är något högre, här behandlas 300 av strokepatienterna, ca 8 procent.

Källa: Socialstyrelsen och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Fakta innovationspartnerskap

Innovationspartnerskap skiljer sig från enklare upphandlingsförfarande genom att konkurrensutsättningen görs i början av processen, inte efter en förkommersiell fas som är brukligt när forskning och utveckling avropas. Ett avtal tecknas tidigt så att leverantörer och beställare gemensamt engagerar sig i ett utvecklingsarbete för att möta det efterhand fastställda behovet, det handlar alltså inte bara om att utveckla lösningen tillsammans, utan även att göra vissa vägval tillsammans.

Innovationspartnerskapet inkluderar dessutom implementering efter färdigställandet av lösningen. Det görs alltså inte en ny konkurrensutsättningen när lösningen är framtagen utan de partners som tillsammans utvecklat lösningen får också implementera den. De upphandlade leverantörerna får ersättning för arbetet under utvecklingstiden. Innovationspartnerskapet gör det också möjligt för flera privata aktörer att delta tillsammans, såväl stora som små företag.

Upphandlingsförfarandet ställer mycket höga krav, framför allt på att beställaren, tillika behovsägaren, är påläst och gör rätt val av leverantörer som ska bidra i utvecklingsarbetet. Det ställer också höga krav på uthållighet hos såväl beställare som leverantörer eftersom utvecklingsarbetet kan ta flera år.

Fördelen med innovationspartnerskap som upphandlingsförfarande är att lösningar kan utvecklas som inte tidigare fanns tillgängliga på marknaden och att de bättre anpassas efter verksamheternas och beställarens behov.

 

Här finns mer information om hur vi arbetar med innovationsledning i Region Skåne