Innovation Skåne

Joakim Nelson ny vd för Innovation Skåne

2017-10-24 | Okategoriserad

En enig styrelse har utsett Joakim Nelson till ny vd för Region Skånes innovationsbolag Innovation Skåne. Joakim tillträder den 1 november och kommer närmast från egen konsultverksamhet samt rollen som vice vd för det norska bolaget Polight. Han har omfattande internationell erfarenhet av innovation i både stora och små företag samt har varit ordförande för Innovation Skåne sedan i våras.

Louise Strand, inköpsdirektör i Region Skåne och ledamot i Innovation Skånes styrelse har ansvarat för rekryteringsprocessen.

– Joakim har lång och gedigen erfarenhet av att leda innovationsarbete på en internationell nivå i gränslandet mellan samhälle, politik och näringsliv. Att han dessutom har varit aktiv i flera av regionens viktigaste företag och varit med om att utveckla Mobile Heights gör att han har en unik kompetens som kommer att komma hela Skåne till nytta, säger Louise Strand.

– Potentialen i Skåne är stor. Jag hoppas med min internationella erfarenhet kunna bidra till att driva utvecklingen mot att Skåne blir platsen där innovation händer inom både offentlig förvaltning och näringsliv. Det är en spännande utmaning där jag vill att Innovation Skånes viktiga arbete tar en ännu tydligare roll, säger Joakim Nelson, tillträdande vd Innovation Skåne.

Mellan 2009 och 2015 arbetade Joakim Nelson som VP, Head of External Innovation & Standardization, Technology på Sony Mobile i Lund och han har tidigare arbetat många år som chef inom Ericsson, Sony Ericsson, Anoto och flera andra företag i olika länder. Joakim var också med och byggde upp Mobile Heights i Lund samt var dess ordförande i fem år.

För ytterligare information kontakta:
Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne, e-mail: louise.strand@skane.se, +46 40 675 35 07

Joakim Nelson, avgående styrelseordförande och tillträdande vd Innovation Skåne, e-mail: joakim.nelson@innovationskane.com, +46 703 193 385

Innovation Skåne AB är ett av Region Skåne helägt bolag. Innovation Skåne bidrar till ökad effektivitet och kvalitet i sjukvården genom innovation och industrinära samarbeten. Innovation Skåne stödjer också innovatörer och entreprenörer inom alla branscher i utvecklingen av snabbväxande företag, som bidrar till tillväxten i Skåne. Mer information: innovationskane.com