Innovation Skåne

Kickoff för Cross4Health

2019-05-24 | Innovationsmotor

Cross4Health är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt där små och medelstora företag inom aerospace, ICT, kreativ sektor, energi och Life Science samverkar för att skapa innovativa lösningar i vården. Tanken är att stimulera dessa branscher att använda sina kunskaper i nya, gemensamma lösningar som kommer till nytta inom vården.

I maj samlades 18 tvärsektoriella team i Malmö för en kickoff. Dessa har valts ut i den andra av Cross4Healths utlysningaroch fyra av teamen har skånska deltagare: Kreativitetsbanken, Protetiko, First & Ten och Frogsong Studios.

Teamen presenterade sina idéer och hade möjlighet att träffa experter inom EU-finansiering och legala frågor. Projektet avslutas 2020 i samband med eHälsomässan Vitalis i Göteborg, där också några av lösningarna kommer att presenteras.

Innovation Skåne är svensk partner i Cross4Health och Magnus Wallengren är projektledare.

Filmen nedan visar några glimtar från kickoffen i Malmö (på engelska):