Innovation Skåne

Kliv ut i Europa med EIT Health

2019-02-15 | Affärsrådgivning

Intresset var stort hos skånska startups när Christos Vaitsis från nätverket EIT Health besökte SmiLe Incubator i Lund och Medeon Science Park i Malmö, för att informera om möjligheter till europeisk finansiering inom BioTech, MedTech och Digital Health.

– Det finns många möjligheter till stöd för startups som vill ta sig ut i Europa, säger Christos Vaitsis.

Informationen fokuserade på den programdel inom EIT Health som benäms Accelerator och erbjuder allt från stöd till den som funderar på att starta ett företag till den som har en färdig produkt eller tjänst mogen för en internationell lansering. Programmet EIT Health Accelerator introducerades i Skåne 2018 då Region Skåne beslutade att delta som Core Partner. Under det första året ansökte 13 skånska företag om stöd från Acceleratorprogrammet, sex av dessa fick ta del av någon form av stöd, samt delta i värdeskapande aktiviteter.

–Med tanke på att programmet var nytt för oss i Skåne förra året, är vi är nöjda med resultatet, men vi siktar på betydligt fler ansökningar i år, säger Bengt Stavenow från Innovation Skåne, som koordinerar Region Skånes medlemskap.

Brett spektrum av stöd

Inom Accelatorprogrammet finns möjligheter att delta i så kallade bootcamps för att utveckla sin affäsidé, här finns ett 100-tal Living Labs som tar emot den som vill testa sin produkt, många internationella investerare tillgängliga för att diskutera finansiell investering och en publik equityfond. Den som vill testa sin konkurrensmässighet med andra startups inom sitt område, kan delta i en tävling vilken ger tillgång till coacher som bistår med att utveckla både affärsidé och pitch. Här kan du läsa om Gedea Biotech som deltog i tävlingen 2018. 

Detta är EIT Health

EIT Health består av drygt 140 olika partners inom hälso- och sjukvården i Europa – allt från stora kommersiella företag till offentliga organisationer, såsom universitet och sjukvårdsregioner Dessa partners ska kunna dra nytta av de tjänster och produkter som utvecklas inom nätverket. Syftet med EIT Health är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården till gagn för medborgarna.

Region Skåne är en av nätverkets Core Partners, vilket gör det möjligt för företag med anknytning till det skånska innovationssystemet, att ansöka om finansiering från EIT Health. Region Skånes beslut att ingå som Core Partner har också gett SmiLe Incubator i Lund möjligheter att inom Acceleratorprogrammets del Bridgehead, välkomna europeiska startups i sin inkubatormiljö. Innovation Skåne koordinerar nätverket i södra Sverige på uppdrag av Region Skåne.

De flesta ansökningar till årets Acceleratorprogram ska vara inlämnade i mitten eller slutet av mars 2019. Den som är osäker på vilken del av programmet de ska ansöka stöd från är välkommen att kontakta Christos Vaitsis@eithealth.eu som arbetar i den skandinaviska noden av EIT Health.

För mer information, om EIH Health Accelerator eller kontakta Bengt Stavenow@innovationskane.com 

Se informationen om EIT Health Accelerator (engelska, 43 minuter)