Innovation Skåne

Lars Tilly blir Senior Technology Expert på Innovation Skåne

2018-06-29 | Affärsrådgivning, Innovationsmotor

Innovation Skåne strävar efter att ligga i framkant kompetensmässigt vad gäller nya teknologier och teknologiska trender som kan påverka samhällsutveckling, nya samhällstjänster och skånsk tillväxt. För att ta ett samlat grepp och säkra kompetensen på området anställer man Lars Tilly som Senior Technology Expert.

Lars Tilly har en PhD inom materialfysik och har många års erfarenhet inom IOT, trådlös kommunikation och mobillösningar från företag som Ericsson, Zaplox och TerraNet, och även inom affärsutveckling bl.a. som medgrundare av Zaplox och C2AmpS samt i rollen som affärsrådgivare på Innovation Skåne. De senaste tre åren har Lars även drivit Materials Business Center som Technology Director – en roll han fortsatt kommer att ansvara för.

 – Vare sig det handlar om att vi rådger entreprenörer eller när vi hjälper Region Skåne med framtida behovslösningar, behöver vi kunskap om ny teknologi och dess tillämpningar. Vi behöver också känna till trender och bedriva en aktiv omvärldsbevakning, och sprida internt i organisationen och till våra nätverk. Där kommer jag ta en samlad roll, säger Lars Tilly.

Innovation Skåne kommer också att fortsätta med de teknologiseminarier som påbörjades under våren, för att erbjuda företag och andra aktörer en inblick i hur andra organisationer jobbar med att tillämpa till exempel Internet of Things, AI, Big Data, blockchain eller sensorer i sina lösningar.