Innovation Skåne

Louise Eklund ny ordförande i Innovation Skånes styrelse

2019-06-20 | Okategoriserad

Pressmeddelande 20 juni 2019

Louise Eklund har valts till ny styrelseordförande och Ewa Pihl Krabbe har valts till ny vice ordförande för Region Skånes innovationsbolag Innovation Skåne.

– Att främja innovationskraften, både internt i Region Skåne och i det skånska näringslivet, är helt centralt för att långsiktigt stärka Skånes ekonomi och välfärd. Jag är glad och hedrad över förtroendet och ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans med Innovation Skånes duktiga medarbetare, säger Louise Eklund.

Louise Eklund (L) är regionråd och vice ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. Hon är doktor i historia med en examen från Oxford University. Louise har ett stort intresse för innovation, grön tillväxt och hållbar utveckling.

Ewa Pihl Krabbe (S) är 2:e vice ordförande i regionfullmäktige i Region Skåne. Ewa är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet i regionen, bland annat har Ewa i tolv år varit ordförande för habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

– Innovation Skåne är en viktig spelare i Region Skåne för att förbättra för våra invånare och våra patienter, säger Ewa Pihl Krabbe.

 

– Innovation Skåne är inne i en spännande fas där vi tydligare arbetar utifrån fem innovationsområden, med satsningar som spänner över flera sektorer. Med Louise Eklund och Ewa Pihl Krabbe i Innovation Skånes styrelse har vi nu representanter från såväl näringsliv, akademi som det offentliga, vilket ger mycket goda förutsättningar för att skapa samverkan och bygga Skånes innovationsförmåga och konkurrenskraft, säger Joakim Nelson, vd på Innovation Skåne.

Louise Eklund efterträder Anders Norman som styrelseordförande.

Innovation Skånes styrelse
Ordförande
Louise Eklund (L), regionråd
Ledamöter
Ewa Pihl Krabbe (S), 2:e vice ordförande i regionfullmäktige
Anna Werntoft, f.d. vd Stratiteq
Charlotta Johnsson, vicerektor för samverkan och innovation, LTH
Sam Aston, vd Additude AB

För ytterligare information kontakta:
Joakim Nelson, vd Innovation Skåne +46 703 193 385 joakim.nelson@innovationskane.com
Louise Eklund, styrelseordförande Innovation Skåne +46 702 314 319 louise.eklund@liberalerna.se