Innovation Skåne

Lyckad matchning mellan offentligt behov och community-medlems innovativa ljuslösning

2020-10-01 | Affärsrådgivning, Lighting Metropolis

I projektet Lighting Metropolis – Green Economy (LMGE) har den första matchningen som lett hela vägen till affär nu skett: Projektpartnern Region Skåne har upphandlat företaget Brainlit för att installera så kallad biocentrisk belysning på Helsingborgs lasarett.

– Vi är glada att se den första affären i hamn mellan våra communitymedlemmar i Lighting Metropolis. Hela syftet med vårt medlemscommunity är att erbjuda kunskapsutbyte och nätverk för att underlätta för medlemmarna att se nya möjligheter, hitta samarbetspartners, nå nya kunder och skapa samhällsnytta, säger Maria Edgren, projektledare för Lighting Metropolis i Sverige.

I projektet finns 19 offentliga partners (i Sverige och Danmark), alla med syftet att hitta innovativa LED-lösningar för att till exempel förbättra hälsa och för att spara energi i det offentliga. I det syftet finns idag sammanlagt hela 177 miljoner kronor reserverade, fram till och med år 2022. Här kan du läsa mer om de enskilda offentliga organisationernas behov av ljuslösningar. I projektets community finns även 22 företagsmedlemmar som erbjuder moderna belysningslösningar. Läs om några av företagen här.

Brainlit är ett företag från Lund som erbjuder sin biocentriska belysningslösning som återskapar dagsljus och personligt anpassat ljus inomhus. Sedan tidigare finns Brainlits lösning installerad på Neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett. Med den nya affären i hamn ska belysning från Brainlit även installeras på två våningar i den norra delen av lasarettet i Helsingborg, en affär värd totalt 2,6 miljoner kronor. Brainlit väcker allt större intresse internationellt och företaget växer. Företaget har varit med i Lighting Metropolis community sedan starten.

– Region Skåne är en mycket viktig kund för oss. Vi får inte bara ännu en viktig referens som använder vårt ljus i utmanande miljöer, vi får också en chans att hjälpa både patienter och personal att må bättre, vilket rimmar väl med vår intention; att förbättra hälsan för så många människor som möjligt, säger BrainLits vd Niclas Möttus Olsson.

Läs mer om Lighting Metropolis community här.