Innovation Skåne

Medel till utvecklings- och innovationsinsatser

2019-12-04 | Okategoriserad

Under 2020 delar Region Skåne ut medel för utvecklings- och innovationsinsatser som förbättrar tillgängligheten. Medlen är avsedda för arbete som bidrar till en förbättrad och långsiktigt hållbar tillgänglighet. Verksamheter inom egen regi kan söka med undantag av verksamheter inom primärvården och inom specialistvårdvalen ögon, katarakt, hud och LARO. Medlen delas ut flera gånger under året. Ansökan ska vara underskriven av förvaltningschefen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar sökanden att i möjligaste mån rådfråga Innovation Skåne för hur respektive insats kan främja innovation i berörd verksamhet. Innovation Skåne kan också vara en aktiv part och processledare i själva genomförandet av insatsen.

Kontakta Innovation Skånes Bengt Stavenow för mer information.

I anvisningen finns mer information om vilka delar ansökan ska bestå av, principer för att kunna söka medlen och berednings- och beslutsprocessen