Innovation Skåne

Digitalisering av graviditetsprocessen

 

Kvinnohälsa och förlossningsvård är prioriterade områden i den skånska hälso- och sjukvården. Regionala och nationella kartläggningar och rapporter visar att antalet förlossningar och riskgraviditeter ökar, tillgången till föräldrautbildning är ojämn och behovet av kunskapsöverföring mellan vården och de gravida ökar.

Innovation Skåne arbetade under 2017-2018 med ett digitaliseringsprojekt inom den skånska mödrahälsovården. Nu är rapporten Digital tjänst mödrahälsovården som sammanfattar projektet och dess resultat klar.

Målet med projektet var att skapa en digital lösning som skulle ge de gravida en användarvänlig digital tjänst som kan bidra med trygghet och delaktighet under graviditeten med möjlighet att bistå med information och kunskap utifrån de gravidas individuella behov. Lösningen skulle leda till att gravida i ett och samma gränssnitt kan hitta funktionaliteter såsom listning och bokning till barnmorskemottagningen, återkoppling från frågeformulär, journalanteckningar, provsvar och individuellt anpassade utbildningar och information, samt viktiga kontaktuppgifter. Inom ramen för projektet etablerades ett samarbete med Malmö Universitet, vars designstudenter har visualiserat och konceptualiserat två förslag på lösningar, se längst ner på sidan.

Rapporten består av fem delar som kan läsas var för sig. Huvudrapporten innehåller en beskrivning av de aktiviteter och förslag på lösningar som projektet kommit fram till. Därefter finns sammanställningen från en workshop som gjordes med barnmorskor under hösten 2017 samt sammanställning av intervjuer både med barnmorskor, gravida och nyblivna föräldrar (uppdelat på två bilagor). Den sista bilagan är en rapport där mödrahälsovården används som case för att testa olika mätmetoder för att utvärdera utveckling och innovation och som var en del av Innovations Skånes uppdrag att utveckla en styrmodell för utveckling av digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Projektet har avslutats för Innovation Skånes del och ansvaret att ta till vara på projektets arbete och förverkliga den digitala lösningen har överlämnats  till ansvariga för patientportalen och workstream obstetrik inom SDV (Region Skånes nya vårdinformationssystem). Det kommer att bidra till den digitala lösningen för graviditetsövervakning och kvinnors hälsa som kommer att utvecklas inom ramen för SDV.

Projektet genomfördes på uppdrag av Regiondirektören och Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne.

Förslag på två digitala lösningar framtagna i samarbete med studenter inom tjänstedesign på Malmö universitet.

 

 

 

Kontakta mig för mer information