Innovation Skåne

Mobilitet på Tvärs – start för nytt projekt

2020-07-03 | Mobilitet

Mobilitet på Tvärs är namnet på det nya Interreg-projekt som under kommande 2,5 år ska utveckla och testa hållbara mobilitetslösningar på tvärs av geografier, transportslag och landsgränser.

Hållbar mobilitet är en nödvändighet, som säkerställer en geografiskt sammanhängande arbetsmarknad, stödjer livet på landsbygden och minska koldioxidutsläpp från transporter – det är uppgiften för de 17 partners som gått samman för att omvandla transporter i Greater Copenhagen.  

Under ledning av Gate21 och Innovation Skåne kommer projektet Mobilitet på Tvärs att främja grön mobilitet för invånare genom att introducera nya och innovativa mobilitetslösningar, såsom bildelning, samåkning och nya höghastighetscyklar, för att stödja tillgängligheten i hela Greater Copenhagen. Projektet kommer att arbeta för att stärka samspelet mellan olika transportslag, över kommunala och nationella gränser och mellan landsbygd och stad.

Projektet kommer att arbeta med följande teman:

  • • Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs, där projektet tillsammans med invånarna testar och samskapar mobilitetslösningar.
  • • Nya mobilitetslösningar i och utanför större städer, vilket ska titta på  hur det är möjligt att förbättra tillgängligheten till kollektiv trafik genom till exempel delade cyklar och elsparkcyklar och bättre kombination mellan elbil och tåg genom att sprida laddningsstationer på stationer.
  • • Samåkning på tvärs av stad och land har valts ut som ett mer tvärgående tema, över geografier för att bättre främja nyttjande av bilar i framtiden.
  • • Framtidens trafikanter är ett tema som kompletterar de andra,. Här undersöks hur ungdomar, som är mer öppna och mottagliga för förändringar, löser sina transporter  på nytänkande och hållbara sätt.

För att säkerställa uppskalning av de nya mobilitetslösningar som implementeras i projektet kommer det att finnas ett särskilt fokus på att bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter mellan transportintressenter i ett samarbetsforum och ett regionalt mobilitetscentrum. 

Innovation Skåne ansvarar för att bygga upp ett långsiktigt samarbetsforum i form av en plattform för samarbete och dialog om utvecklingen av hållbar mobilitet i Greater Copenhagen.

Projektets partners består av tre skånska kommuner, Lund, Sjöbo och Tomelilla, och fem kommuner på Själland, Lejre, Slagelse, Fredensborg, Roskilde och Frederiksberg, samt Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet och DTU Diplom.

Projektet startade 1 april 2020.