Innovation Skåne

Mölnlycke köper rättigheterna till innovationen smarta sårförband från Innovation Skåne

2019-08-15 | Idéer från anställda i Region Skåne

Ett smart sårförband som kan upptäcka infektioner i sår och därmed bidra till stora samhällsförbättringar, inte minst genom minskad användning av antibiotika. Det globala medicinteknikföretaget Mölnlycke ser stor potential för en sådan produkt och köper nu rättigheterna till en patentansökan och innovationen av Region Skånes innovationsbolag Innovation Skåne. I köpet ingår också att Innovation Skåne bidrar i det fortsatta utvecklingsarbetet under en begränsad tid.

Innovation Skånes David Wensbo Posaric berättar om nyttan med det smarta sårförbandet.

Idéen till det smarta sårförbandet kommer från två vårdanställda i Region Skåne och nödvändig biosensorteknik har utvecklats av Innovation Skåne. Varje år tecknar Innovation Skåne ca 10 avtal med kommersiella företag kopplat till innovationer som Region Skåne-anställda gett upphov till, men mer sällan med globala företag som Mölnlycke.

– Det här är ett exempel på en idé som kommer från anställda i Region Skåne och som förhoppningsvis leder till en förbättring av samhället. Med Mölnlyckes resurser och engagemang för innovationen ser vi stora möjligheter att idén nu kan bidra till att lösa ett stort folkhälsoproblem, inte bara i Skåne eller Norden utan över hela världen, säger Joakim Nelson, VD på Innovation Skåne.

Kan minska användningen av antibiotika

Innovationen kan bland annat leda till upptäckter av infektioner i sår samt varna vårdgivaren, utan att sårförbandet behöver tas av. Om Mölnlycke färdigutvecklar en produkt med innovationen väntas sårförbandet spela en viktig roll i att minska antibiotikaanvändningen vid sårbehandling. Förekomsten av infektioner i svårläkta kroniska sår, som diabetiska fotsår och venösa bensår, är nämligen hög och i många fall används antibiotika i förebyggande syfte eller vid behandling av såren.

– Antimikrobiell resistens är ett allt större hot mot folkhälsan världen över. Den här nya tekniken kan bidra till att minska förekomsten av allvarliga infektioner och samtidigt minimera onödig användning av antibiotika, säger Barry McBride, Executive Vice President R&D på Mölnlycke.


Innovation Skånes David Wensbo Posaric förklarar hur tekniken i det smarta sårförbandet fungerar.

Utvecklat av Innovation Skåne

Innovation Skåne har enligt god vetenskaplig metod och genom kritiska experiment utvecklat en ny typ av biosensor som ingår i det smarta sårförbandet. Lunds och Malmös universitet har bidragit med laboratoriefaciliteter och kunskaper. I utvecklingsarbetet med idéer från Region Skåne-anställda testar och utvecklar Innovation Skåne idéerna för att ett kommersiellt företag sedan ska kunna slututveckla och lansera produkterna på marknaden. Innovation Skåne behandlar varje år 100-200 idéer från Region Skåne-anställda.

Bilden: Till vänster, en mikroskopisk vy över hur biosensorn ser ut när det inte finns någon biomarkör som härrör från till exempel en underliggande infektion. Och till höger, hur den ser ut när den har blivit påverkad av en sådan. Biosensorns ”elektrodynamiska egenskaper” skiljer sig åt mellan dessa båda situationer och kan mätas för att avgöra vilken situation som råder – vilket kan översättas till normalt läkande sår (bilden till vänster) eller infekterat sår (bilden till höger).