Innovation Skåne

Monikas idé ska minska risken för smittspridning och ge säkrare arbetsmiljö

2016-12-06 | Idéer från anställda i Region Skåne

Förbättringsmöjligheter inom vården kan vara grogrund för nya innovationer. Sjuksköterska Monika Pettersson har tillsammans med Innovation Skåne utvecklat ett slutet system för sondmatning som kan förenkla kontroller och minska risken för kontaminering.

På Thoraxintensivvårdsavdelningen på SUS i Lund övervakas patienter som precis genomgått hjärt- och lungoperationer. Det kan handla om operationer som klaffbyten, coronar-by-pass, och transplantation av såväl hjärta som lungor. Komplexa och långa operationer innebär att patienterna både kan vara medtagna eller nedsövda. Därför behöver vissa patienter få sondmat postoperativt. Det sker ofta genom att näring ges via en ventrikelsond. För att säkerställa att ventrikelsonden ligger rätt och att tillförseln av näring är i takt med matsmältningen, görs olika kontroller. Dessa kontroller kan innebära exponering av maginnehåll, ökad smittorisk och en otillfredsställande arbetsmiljö.

EN IDÉ VÄXER FRAM

Sjuksköterskan Monika Pettersson som arbetar på Thoraxintensiven på SUS i Lund har kommit på en finurlig idé som förenklar processen då retentionskontroller ska utföras och väsentligt minskar risken för att personalen blir exponerad för maginnehåll. Idén går ut på att använda ett slutet system där man kan dra upp sondmaten med en spruta, för att sedan vrida om en kran och genom sprutan skjuta upp vätskan i en påse som hänger ovan patienten.

-Både inom intensivvård, hospice och på vårdavdelningar används sondmat för att ge patienter näring. I omvårdnadsarbetet finns risk att bli exponerad för cytostatika, antibiotika och andra läkemedel då retentionskontroller ska göras. Med denna spruta kan många risker elimineras för kontaminering, både för personal, men även för patienten, säger Monika Pettersson.

FRÅN IDÉ TILL PATENT PÅ TVÅ ÅR

Monikas idé har utvecklats i samarbete med Innovation Skåne. Två års arbete har resulterat i en patenterad ventilprincip, som kan appliceras då sondmat ska ges.

-Ventilprincipen är baserad på en cirkulär ventilkropp som kan flyttas i förhållande till en omslutande cylinder, med öppnings- och stängningsfunktioner. Principen är enkel, användarvänlig och självförklarande. Nu strävar vi efter att lösningen ska komma till nytta i sjukvården men även inom andra områden, säger David Wensbo Posaric, Innovation manager på Innovation Skåne.

NÄSTA STEG

Den nya ventilprincipen som utvecklats kan, förutom att förenkla retentionskontroller, även minska risken för kontaminering. Där finns även flera andra användningsområden inom sjukvården där vätskor flyttas mellan kropp och medicinsk utrustning som skulle kunna dra fördel av den nya ventilfunktionen. Principen skulle också fungera utanför sjukvården, på såväl oljeplattformar som trädgårdsbevattningsanläggningar och allt däremellan.

Patentet är utfärdat i Sverige (nr. 538453) och nästa steg är att hitta en partner för produktutveckling, produktion och marknadsföring.