Innovation Skåne

Nordisk healthtech-accelerator för bättre sjukvård

Innovation Skåne och Cerner skapar gemensamt ett nordiskt öppet ekosystem för att påskynda utvecklingen och en global distribution av nya och bättre metoder för att ge och ta emot vård. Syftet med samarbetet är att ett urval av nordiska healthtech-startups lösningar ska nå den globala marknaden snabbare.

Vi är i färd med att slutföra ramverket för acceleratorn och har beslutat om ett antal kriterier som deltagande startups behöver uppfylla för att få ut mesta möjliga av samarbetet. Initialt kommer acceleratorn att specifikt titta på lösningar rörande ett arbetsflöde för hjärtsvikt.

Status: På grund av covid-19 har vi tvingats skjuta upp initieringen av deltagande startups och vårdgivare, så snart mer information finns tillgänglig kommer den här sidan att uppdateras.

Vi letar efter startups med följande ambitioner och mognadsgrad:

• Har en lösning, eventuellt tillsammans med en annan startup, som hanterar hjärtsvikt
• Har närvaro i Norden såväl som i USA eller Storbritannien
• Har en lösning som är kompatibel med Cerners Plattform och Open Investment: Millennium, HealtheIntent och CODE
• Utmanar inte Cerners huvudsakliga affärsverksamhet
• Har ambition att fortsätta växa internationellt
• Har ett starkt team som kan hantera såväl tekniska integrationsaspekter som supportfrågor
• Är beredd att fullt ut engagera sig i samarbetet, inklusive sätta av tid för resor

Om Innovation Skåne och Cerner

Innovation Skåne is the regional innovation company. The company contribute to future public services and regional growth through innovation, by providing innovation management and support for Region Skåne’s operations and the development of new industries and fast-growing companies which contribute to growth in Skåne. Innovation Skåne is fully owned by Region Skåne, Sweden’s southernmost county council.

Cerner builds positive and long-term partnerships to create value for healthcare. Our intelligent platforms and services are used at over 27,500 healthcare facilities worldwide. By connecting people, information and healthcare facilities, we help to manage the health of 110 million citizens globally. Together with clients and industry partners, we integrate entire health systems so that they can deliver smarter, value-based care, produce better results and proactively manage and improve the health of individuals and entire communities.

 

Acceleratorprogrammet ska inte förväxlas med Region Skånes implementeringsprojekt för SDV. Om du är intresserad av SDV-projektet hittar du mer information här.

Kontakta mig för mer information