Innovation Skåne

Nu är det dags för utmaningen Grand Challenge

2021-01-19 | Projects

Nu startar den stora utmaningen Grand Challenge Prevent Childhood Obesity. Den riktar sig till organisationer eller grupper av individer som i team tar sig an samhällsutmaningen barnfetma.


Utmaningen börjar med ett hackathon under mars 2021, där teamen ska bidra med lösningar om hur barnfetma kan förebyggas och ge alla en jämlik hälsostart i livet. Fokus är på de små barnen – från graviditet till skolstart.

Läs mer om utmaningen här
Läs mer och anmäl dig till hackathonet här.

Innovation Skåne är en av 25 organisationer som tillsammans i projektet Prevention barnfetma arbetar för att nå visionen om noll barnfetma vid skolstart år 2030. Grand Challenge Prevent Childhood Obesity är en del av det gemensamma projektet.