Innovation Skåne

Nu lanserar inkubatorerna i södra Sverige kampanjen #1000busyhours för att stötta tech-entreprenörer i hela Sverige – för fler svenska framgångssagor

2018-05-24 | Affärsrådgivning, Innovationsmotor

Idag lanseras #1000busyhours, en gemensam kampanj av fem startup-främjande organisationer i södra Sverige för att stötta Sveriges tech-entreprenörer. Genom en digital lösning kan vem som helst med en skalbar idé registrera sig för en av 1000 timmars gratis affärsrådgivning med en av det 30-tal affärsrådgivare som deltar i kampanjen – allt för att stötta entreprenörer som är tidiga i sin startup-resa. Besök kampanjsidan här: www.1000busyhours.nu

Läs mer om initiativet i media:

LifeScience Sweden 24:e maj: Rådgivning til tusen

24Blekinge.se 24:e maj: Tech-entreprenörer får tusen timmars rådgivning – helt gratis

De fem organisationerna bakom initiativet, Smile Incubator, Blekinge Business Incubator, Minc, Ideon Innovation och Innovation Skåne, har tidigare hjälpt flera succébolag till internationell framgång, inklusive spelbolaget Tarsier Studios, det hajpade duschbolaget Orbital Systems och artrosbolaget Arthro Therapeutics. Vanligtvis behöver man dock sitta i något av inkubatorprogrammen som organisationerna erbjuder för att få tillgång till affärsrådgivning. Genom att erbjuda rådgivning till alla tidiga entreprenörer, oberoende var i Sverige de är, hoppas man nu kunna nå fler.

Annica Carlstedt, projektchef på Innovation Skåne, en av organisationerna bakom kampanjen, säger: “Det kräver mycket arbete att bygga bolag och det sker ofta många misslyckanden på vägen. Det är inte ett problem i sig, vi brukar säga att entreprenörerna ska misslyckas så snabbt som möjligt, dra lärdomar och sedan gå vidare. Våra affärsutvecklare har sett det mesta, och i och med deras långa erfarenhet är vår förhoppning att deras expertis nu ska kunna hjälpa fler entreprenörer att starta bolag i just södra Sverige.”

Charlotta Alegria Ursing, vd på Minc, säger: “Våra organisationer jobbar väldigt nära varandra – är man inne i ett inkubatorprogram har man informell tillgång till mer eller mindre alla aktörer och rådgivare genom vårt stora nätverk, något som är helt unikt för Sverige. Nu går vi ihop för att öppna upp ytterligare och göra detta tydligt för entreprenörerna i resten av Sverige också.”

 Anders Cronholm VD på Blekinge Business Incubator tillägger: ”Detta är ett av de mest spännande samarbetena mellan inkubatorer och innovationsaktörer i Skåne och Blekinge som vi har deltagit i.”

Kampanjen pågår i 1000 timmar, vilket innebär att entreprenörer kan registrera sig för en timmes gratis rådgivning fram till 3 juli. Entreprenörerna registrerar sig på 1000busyhours.nu, där man också specificerar vilket område man vill ha rådgivning i, såsom marknadsföring, rekrytering, kapitalanskaffning eller global expansion. Kampanjen är en del av projektet Business Incubation 2020, delvis finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Presskontakt
För mer information om kampanjen kontakta:
Veronica Söderström
veronica@b-b-i.se
0709 360 500

Anna Wilkens, kommunikationsansvarig Innovation Skåne
anna.wilkens@innovationskane.com
0729 752620

Om #1000busyhours
#1000busyhours är en kampanj av fem startup-främjande organisationer i södra Sverige där man ger bort 1000 timmars gratis affärsrådgivning över telefon till tidiga tech-entreprenörer. Bakom initiativet står organisationernaInnovation Skåne, Minc, Ideon Innovation, Blekinge Business Incubation och Smile Incubator. Entreprenörer registrerar sig på 1000busyhours.nu, varpå deras valda affärsrådgivare kontaktar dem på entreprenörens valda tid och kontaktsätt.

Om Innovation Skåne
Innovation Skåne AB är det regionala innovationsbolaget. Innovation Skåne bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom att erbjuda affärsrådgivning till över 100 innovativa startups varje år. Vi bidrar också till ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten.

Om Minc
Startup-huset Minc i Malmö rymmer en inkubator, en renodlad spelinkubator, acceleratorn Fast Track Malmö, samt Startup Labs, ett coworking space där entreprenörer kan sitta och jobba på sina idéer helt gratis i upp till sex månader. Minc driver dessutom ett ängelnätverk och Fast Track Capital, en ängelbackad riskkapitalfond som är knuten till acceleratorn Fast Track Malmö. Sedan Minc sattes upp av Malmö Stad år 2002 har hundratals innovativa bolag varit med i inkubatorprogrammet, inklusive internationella framgångssagor som Polar Rose, Hövding och Apsis.

Om Blekinge Business Incubator
Blekinge Business Incubator har hjälpt företag i Blekinge att starta och växa sedan 2004. I incubatorn ryms även Gameport som är startade sin verksamhet redan 2002 och är Sveriges äldsta spelinkubator.

Om SmiLe Incubator
SmiLe Incubator är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper nystartade företag att kommersialisera sina idéer genom attstödja bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument. I dag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen hittills har attraherat 1 650 MSEK i riskkapital sedan 2014. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village.

Om Ideon Innovation
Ideon Innovation är en företagsinkubator i mitten av Ideon Science Park där människor med originella företagsidéer kan nå sin fulla potential. Ideon Innovation strävar efter ett samhälle där tillväxt bygger på mångfald av människor, idéer och kompetens. Utöver inkubatorn satsar Ideon Innovation på projektet The Yes Way som arbetar för att inkludera nya perspektiv kring entreprenörskap och samtidigt tar fram metoder för att praktisera dessa