Innovation Skåne

Ny studie: Lösningar som stärker patienter och vårdpersonal skapar 751 jobb

2019-11-27 | HealthTech Nordic

Ny forskning visar att nordiska e-hälsobolag växer snabbt internationellt och därmed skapar nya arbetstillfällen i Norden. De digitala lösningarna från företagen, som är del av HealthTech Nordic, stärker patienter och sjukvårdspersonal vilket leder till lägre samhällskostnader samt bättre hälsa och högre vårdkvalitet.

– Att stärka en patient med digitala lösningar innebär att han eller hon kan ta större kontroll över sin egen situation. För vårdpersonal och sjukvårdssystemet som helhet möjliggör de nya digitala verktygen mer effektivitet, proaktivitet och en högre vårdkvalitet. Det är ett paradigmskifte som också visat sig skapa arbetstillfällen lokalt genom nationell och internationell efterfrågan på nya lösningar, säger Marianne Larsson, projektledare för HealthTech Nordic på Innovation Skåne.

En tvåhjulig rullstol som kan köras nästan överallt, en liten apparat som kan användas var som helst och som tillhandahåller viktiga hjärtdata på 60 sekunder och ett elektroniskt journalsystem speciellt designat för afrikanska sjukhus. Det är exempel på att stärkande e-hälsolösningar från AddMovement, Coala Life och MedCardApps, tre företag som växer snabbt internationellt och som är medlemmar i HealthTech Nordic, Nordens största community för e-hälsoföretag.

Ny forskning på HealthTech Nordic-medlemmarna visar att företagen skapat ca 310 jobb under 2019 och totalt 751 jobb under en treårsperiod. I Skåne skapades 327 jobb åren 2017-2019. Skulle de 751 arbetstillfällena avse ett enda företag skulle det vara ett av Nordens största. En försiktig uppskattning visar också att de jobb som skapats under treårsperioden har genererat minst 212 MSEK i skatteintäkter.

Forskningen visar också att majoriteten av de jobb som skapas lokalt är av företag som expanderar till nya internationella marknader. En tredjedel av medlemsföretagen rapporterar att de säljer internationellt, tillsammans säljer de nu på alla kontinenter utom Antarktis. De största marknaderna utanför Norden är Storbritannien, Tyskland och USA.

– Vår hjärtmonitor gör livet enklare för människor genom att analysera hjärtat i realtid var du än är. Vi märker en ökande efterfrågan på stärkande e-hälsolösningar, såväl i Sverige som internationellt. Nuförtiden är digitala lösningar och produkter en så naturlig del av samhället och vi förväntar oss att det finns sådana också i hälso- och sjukvården, säger Dan Pitulia, VD för svenska e-hälsoföretaget Coala Life.

Om studien

Forskningsresultat på medlemsföretagen i HealthTech Nordic:

  • – Antal skapade jobb 2017-2019:

 

Östra  Danmark

Södra Norge

Skåne

Västra Götaland

Totalt

2019

43

70

157

40

310

2018

56

78

72

23

229

2017

63

31

98

20

212

Totalt

162

179

327

83

751

Siffrorna för 2017 och 2018 är baserade på årsredovisningar. Siffrorna för 2019 är baserade på telefonintervjuer eftersom årsredovisningar för året ännu inte är tillgängliga.

  • – Visar en fortsatt snabb internationell expansion under 2019
  • – Når totalt 3 546 919 användare och har 727 428 betalande kunder över hela världen
  • – Nära en tredjedel, 30 %, av medlemsföretagen rapporterar internationell försäljning
  • – Säljer på alla kontinenter utom Antarktis, de största marknaderna utanför Norden är Storbritannien, Tyskland och USA
  • – Är nöjda med stödet från HealthTech Nordic och framhäver särskilt möjligheten till ett högkvalitativt nätverk och värdefull hjälp för att växa sina företag
  • – Uppskattade skatteintäkter om (189 000 x 3 x 751) / 2 = 212,9 MSEK under tre år. Uppskattningen baseras på att de 751 jobben skapats kontinuerligt och linjärt under de tre åren, vilket innebär att en del jobb genererat skatteintäkter under en lång tid och andra nyligen börjat. Skatten beräknas på en årslön före skatt på 300 000 SEK och med en kommunalskatt på 31 % och sociala avgifter på 32 %. Skatteintäkten per skapat jobb motsvarar då 300 000 x (0,31 + 0,32) = 189 000 SEK per år. 

Studien består av två delar, telefonintervjuer med företagsrepresentanter och forskning baserad på företagets årsrapporter. Studien inkluderar de 199 medlemsföretag med kontor i Öresund-Kattegatt-Skagerack-regionen, vilket innebär södra Norge, östra Danmark och sydvästra Sverige. Totalt består HealthTech Nordics community av 268 medlemsföretag. Svarsfrekvensen för telefonintervjuerna var 69 %. Studien leddes av Associate Professor Mikael Hilmersson. 

HealthTech Nordic är Nordens största community för healthtech-företag. Målet är att påskynda medlemsföretagens utveckling och hjälpa dem att skala sina lösningar globalt. Och genom att göra det, skapa bättre hälsa globalt och nya jobb i Norden. HealthTech Nordic leds av Innovation Skåne. Läs mer på http://healthtechnordic.com.

Bilden: Till höger, Coala Lifes hjärtmonitor. Kartan till höger visar de länder (markerade med blått) där HealthTech Nordics medlemsföretag har internationell försäljning, kartan inkluderar inte respektive företags inhemska marknad.